1-20 / 226
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVF00224.jpg.jpg
Payment-peceipt issued by Jacob Cohen, Cabinet-Maker,for shipment of furniture pieces of a total price of 4.736,90 drachmes to Hamdi Bey at Kavala. Document bears stamp of Banque Impériale Ottomane-Kavala and the one of Banque Impériale Ottomane-Salonique.-1920-12-24
ACDCGVF00197.jpg.jpgKutub Cami-i Şerifi mumlarını yakmak için satın alınan kibrit bedeli olan 1 (?) 20 santimi Maarif Sandığı’ndan aldığına dair Kutub Camii Müezzini Hafız Hasan imzalı senet. [Kavala, 4 Şubat 1332]-1917-02-17
ACDCGVF00187.jpg.jpg
Kavallas Financial Department (Oikonomiki Eforia) towards Selena Hasan Oglan Ismail, Souyolou Quarter (?): He is informed that he has been registered on the D' tax register: yearly incomes: 558 dr. / tax: 83,70 dr.-1922-01-21
ACDCGVF00181.jpg.jpgTopuzzade Medresesi abdesthanelerinin tamiratı için harcanan 25 frank 33 leptayı Cemaat-i İslamiye Vakıf Sandığı’ndan aldığına dair Usta Vasil Aramo imzalı ilm-i haber. [Kavala, 4 Haziran 1332]-1916-06-17
ACDCGVF00142.jpg.jpg
Kavalla, Taxation Office towards Souleimna Memet Ali. Information about the tax he has to pay.-1922-01-29
ACDCGVF00118.jpg.jpgHamidiye Cami-i Şerifi Vakfı'ndan tahsilatın %20 tevkifatı icra kılındıktan sonra baki kalan ve hissesine isabet eden parayı vakıf Sandığı'ndan aldığına dair Hamidiye Mahallesi İmamı Hüseyin Hüsnü imzalı ilm ü haber. [Kavala, 30 Teşrin-i Sani 1332]-1916-12-13
ACDCGVF00108.jpg.jpgYorgi Andon (?) ve (?) Çolakaki ve Hacı Halil (?)'in aleyhlerinde ikame edilmiş dava için harcanan mahkeme masrafları için verdiği 253 drahmiyi Kavala Cemaat-i İslamiye Avukat Sandığı'ndan aldığına dair Kavala Cemaat-i İslamiye dava vekili imzalı pusula.-1922-12-29
ACDCGVF00071.jpg.jpg
Selanik Midhat Paşa İslam Mektebi'nin 1330-1331 dönemine ait muhasebe defteri. [ 1330-1331]-1914
ACDCGVF00045.jpg.jpgMeketab-i İslamiye için verdiği eşya bedeli olan 393 kuruş 10 paranın Kavala Cemaat-i İslamiye Dairesi’nden aldığına dair Keresteci Panayotoğlu Andon imzalı pusula. [Kavala, 21 Mart 1331]-1915-04-03
ACDCGVF00043.jpg.jpgMaarif dükkanları için verdiği kirecin bedeli olan 145 kuruşu Kavala Cemaat-i İslamiye Dairesi’nden aldığına dair Kireçci Atnaş imzalı pusula. [Kavala, 21 Kanun-i Sani 1330]-1915-01-16
ACDCGVF00029.jpg.jpgKavala'nın Pazar Meydanı'ndaki Maarif dükkanlar ile İnas Mektebi'nin badanası için harcanan 370 kuruş 20 paranın Fetvehane Sandık Emini Hacı Salih Ağazade İbrahim Efendi’den aldığına dair Kavala'da mukim kireçci Atnaş imzalı makbuz. [31 Teşrin-i Evvel 1333]-1917-10-31
ACDCGVF00205.jpg.jpgSelimiye Camii Müezzinliği’ne Kabristan Vakfı varidatından tahsis kılınan 12 frangı Vakıf Sandığı’ndan aldığına dair Selimiye Camii Müezzini Hafız Hüseyin imzalı senet [3 Mayıs 1332]-1916-05-17
ACDCGVF00190.jpg.jpg
Kavallas Financial Department (Oikonomiki Eforia) towards Haji Memet Saar, House Court Square: He is informed that he has been registered on the D' tax register yearly incomes: 1339,20 dr. / tax: 200, 85 dr.-1922-02-23
ACDCGVF00189.jpg.jpg
Kavallas Financial Department (Oikonomiki Eforia). Towards Avdoul Kadir, Souyolou Quarter: He is informed that he has been registered on the D' tax register yearly incomes: 279 dr. / tax: 41, 85%-1922-01-19
ACDCGVF00186.jpg.jpg
Kavallas Financial Department (Oikonomiki Eforia) towards Asan Memet, Gifka Quarter: He is informed that he has been registered on the D' Tax register yearly incomes: 2265,50 dr. / tax: 339,80 dr.-1922-01-19
ACDCGVF00183.jpg.jpg
Selanik Midhat Paşa İslam Mektebi'nin 1331 senesi Teşrin-i Evvel sonundaki muamelat-ı hesabiyesini mübeyyin defterdir. [5 Teşrin-i Sani 1331]-1915-11-18
ACDCGVF00112.jpg.jpg1329 senesi Teşrin-i Sani istihkakı olan 250 kuruşu Cemaat-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Fetvahane hademesi Mehmed imzalı makbuz. [Kavala, 3 Kanun-i Evvel 1329]-1913-12-16
ACDCGVF00110.jpg.jpgSinan Bey mütevellisi Hafız Mustafa Efendi'nin kavak bedeli olan 425 drahmiyi ödediğine dair makbuz.-1923-12-20
ACDCGVF00106.jpg.jpgKadı Ahmed Efendi Evkafı'ndan 1336 senesi Temmuz ayı zarfında tahsil olunan 219 drahmi 65 leptanın Kavala ... Sandığı'ndan tahsil edildiğine dair Kadı Ahmed Efendi Mahallesi Camii imamı Mehmed Naci imzalı senet. [Kavala, 2 Ağustos 1336]-1920-08-02
ACDCGVF00061.jpg.jpg
Selanik Midhat Paşa İslam Mektebi’nin 1332-1333 senesi Haziranı sonundaki muamelat-ı hesabiyesini mübeyyin defter. [5 Temmuz 1333]-1917-07-05
1-20 / 226
Discover
Browse