21-40 / 226
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVF00056.jpg.jpg
Towards the Kavallas community (Kinotita Kavallas): They are informed that they have been registered on the D tax list, incomes: 2357.55 dr., tax: 353.60 dr.-1922-01-24
ACDCGVF00028.jpg.jpgMaarif dükkanlarının tamirat bedeli olan 10 kuruşu Maarif Sandığı Emini İbrahim Efendi'den aldığına dair Hacı Muhiddin imzalı pusula. [Kavala]--
ACDCGVF00021.jpg.jpgMaarife aid dükkanların tamiratı için sebk eden hizmetlerle ruhsatiye çimento bedeli olan 611 kuruş 20 parayı Kavala Cemaat-i İslamiye Dairesi’nden aldığına dair Kolonyalı Nikola oğlu Usta Vasil imzalı pusula. [Kavala, 18 Kanun-i Sani 1330]-1915-01-31
ACDCGVF00018.jpg.jpgMahkeme-i Şeriye'ye alınanla ile Kırcalı Ali'nin gözlerinin tedavisi için Eczacı Ancel Efendi’ye verilen paranın Sandık Emini İbrahim Efendi'den alındığına dair Mahkeme-i Şeriye Mübaşiri Seydi bin Veysel'in ilm-i haberi. [Kavala, 31 Temmuz 1331]-1915-08-13
ACDCGVF00213001.jpg.jpg
Selanik Mithat Paşa İslam Sanayi Mektebi 1331-1332 hesap cetveli. [10 Temmuz 1332]-1916-07-23
ACDCGVF00193.jpg.jpg
Kavallas Financial Department (Oikonomiki Eforia) towards Memet Ali Kara İbrahim, Idragogiou Street: He is informed that he has been registered on the D' tax register yearly incomes: 1255,50% / Tax: 188, 30% dr.-1922-01-25
ACDCGVF00192.jpg.jpg
Kavallas Financial Department (Oikonomiki Eforia) towards Aise Hanoum Siasi, Selimie Quarter: She is informed that she has been registered on the D' tax register yearly incomes: 446,40 dr. / tax: 66,95% dr.-1922-01-18
ACDCGVF00178.jpg.jpgThe Kavallas Mayor announces that the taxation of the extra profits is going to be canceled all citizens have to make a statement of their extra profit for the years 1915-1919 otherwise they will have to face the law.-1920-02-21
ACDCGVF00174.jpg.jpg
Kavalla Financial Department (Eforia). Towards Osman, son of Mehmet: He is informed that he has been included to the 4th taxation register and that he has to pay a tax of 33.95 dr. for his yearly incomes (223.20 dr.)-1922-02-28
ACDCGVF00170.jpg.jpg
Kavalla Financial Department (Eforia). Towards Moustafa Kouroujin: He is informed that he has been included to the 4th taxation register and that he has to pay a tax of 83.70%tax for his yearly incomes (558 dr.)-1922-01-24
ACDCGVF00168.jpg.jpg
Kavalla Financial Department (Eforia) towards Haji Piza Efendi: He is informed that he has been included to the 4th taxation register and that he has to pay a tax of 83. 70 dr. for his yearly incomes (558 dr.)-1922-02-11
ACDCGVF00162.jpg.jpg
Kavalla Financial Department (Eforia) towards Sali Hasan: He is informed that he has been included to the 4th taxation register and that he has to pay a tax of 50.28 dr, for his yearly incomes (334. 80)-1922-01-28
ACDCGVF00113.jpg.jpg1329 senesi Teşrin-i Sani istihkakı olan 300 kuruşu Cemaat-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Cemaat-i İslamiye ve Fetvahane Mübaşiri Seydi bin Veysel imzalı makbuz. [Kavala, 3 Kanun-i Evvel 1329]-1913-12-16
ACDCGVF00103.jpg.jpgMekatib-i İslamiye'de sebk eden 56 yevmiye ile hariçten iştira olunan eşya-ı müteferrika bedeli olan 841,5 kuruşun Kavala Cemaat-i İslamiye Dairesi'nden aldığına dair Kolonyalı Usta Vasil imzalı ilm-i haber. [Kavala, 15 Mart 1331]-1915-03-28
ACDCGVF00052.jpg.jpgMedaris-i ilmiye İaşe Müdüriyeti’nin tezkeresine göre talebe-i ulumun iaşesi hakkında müzekkere. [İstanbul, 9 Mayıs 1337]-1921-05-09
ACDCGVF00022.jpg.jpgÇeşitli harcamaların olan 194 kuruşu Kavala Cemaat-i İslamiye Dairesi’nden aldığına dair sobacı Buhur imzalı ilm-i haber. [Kavala, 17 Kanun-i Sani 1330]-1915-01-30
ACDCGVF00014.jpg.jpg1331 senesi Temmuz ayına ait 9 günlük istihkakı olan 57 frank 95 pesetayı Sandık Emini İbrahim Efendi’den aldığına dair eski tercüman Papadakis (?) imzalı pusula. [Kavala, 16 Temmuz 1331]-1915-07-19
ACDCGVF00009.jpg.jpg
Revenue Department of Kavala. Acknowledgement of the Revenue Department of Kavala to Sefki Efendin (?) concerning his tax-declaration for his real estates.-1922-01-29
ACDCGVF00003.jpg.jpgSelanik Cemaat-i İslamiye Sandığı’nın 1334 senesi kesin hesap cetveli. [5 Mart 1335]-1919-03-05
ACDCGVF00209001.jpg.jpg
Kavala Cemaat-i İslamiye’nin Mekatip ve Evkaf Varidatı’ndan 7 Teşrin-i Sani 1921 -8 Şubat 1922 tarihleri arasında müstecirler yedinden alınan meblağa dair makbuz ilm-i haberi.-1922-02-08
21-40 / 226
Discover
Browse