Ahmet Öktem
Sanatçı Ahmet Öktem’in (1958) 1970’lerin sonundan 1990’ların ortasına kadar katıldığı sergilere dair kişisel fotoğrafları ile biriktirdiği afiş ve davetiye türevi belgeleri bir araya getirir.