1-20 / 68
PreviewTitleCreatorIssue Date
OKTH063001.jpg.jpg
Ahmet Öktem'in "Sanat Olarak Betik" sergisinde sergilenen çalışması - Ahmet Öktem's work exhibited at "Book as Art" exhibition-1980
OKTH054.jpg.jpg"Betiksanat" sergisi, Sanat Tanımı Topluluğu (STT) İşliği, Taksim (İstanbul), 1981 - "Artbook" exhibition, The Definition of Art Group (STT) Workspace, Taksim (Istanbul), 1981-1981
OKTH039001.jpg.jpg
"Sanat Olarak Betik" sergisi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 22 Mart - 5 Nisan 1980 - "Book as Art" exhibition, State Gallery of Fine Arts, Istanbul, March 22 - April 5, 1980-1980
OKTH031001.jpg.jpg
"Sanat Olarak Betik" sergisinin hazırlık süreci - Preparation process of "Book as Art" exhibition-1980
OKTH024.jpg.jpgOrient Express, Künstlerhaus Bethanien, Berlin-1994
OKTH022001.jpg.jpg
Orient Express, Künstlerhaus Bethanien, Berlin-1994
OKTH019001.jpg.jpg
Görsel Sanatçılar Derneği'nin düzenlediği (GSD) "2. Mayıs Sergisi", Taksim Sanat Galerisi, İstanbul - "2nd May Exhibition" organized by the Visual Artists Association, Taksim Art Gallery-1978
OKTH018001.jpg.jpg
Görsel Sanatçılar Derneği Mayıs Yürüyüşü, Taksim-1978
OKTH007001.jpg.jpg
Ahmet Öktem, "Adsız IV", "Bir Yüzün Diğer Yüzü", AKM (Atatürk Kültür Merkezi), İstanbul – Ahmet Öktem, "Untitled IV", "The Other Face of a Face", AKM (Atatürk Cultural Center), Istanbul-1993
OKTH003001.jpg.jpg
"Bir Yüzün Diğer Yüzü", AKM (Atatürk Kültür Merkezi), İstanbul – "The Other Face of a Face", AKM (Atatürk Cultural Center), Istanbul-1993
OKTH064.jpg.jpg"Sanat Olarak Betik" sergisinin kitapları - Publications of "Book as Art" exhibition-1980
OKTH058001.jpg.jpg
Alparslan Baloğlu, "20. Yüzyıl Eşzamanlı Buluşlar Kutusu", "10 Sanatçı 10 İş : A", AKM (Atatürk Kültür Merkezi), 15 Haziran - 8 Temmuz 1989 - Alparslan Baloğlu, "20th Century Multiple Discovery Box", "10 Artists 10 Works: A", Atatürk Cultural Center, June 15 - July 8, 1989-1989
OKTH057001.jpg.jpg
10 Sanatçı 10 İş : A, AKM (Atatürk Kültür Merkezi), 15 Haziran - 8 Temmuz 1989 - 10 Artists 10 Works: A, Atatürk Cultural Center, June 15 - July 8, 1989-1989
OKTH035001.jpg.jpg
"Sanat Olarak Betik" sergisi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 22 Mart - 5 Nisan 1980 - "Book as Art" exhibition, State Gallery of Fine Arts, Istanbul, March 22 - April 5, 1980-1980
OKTH023001.jpg.jpg
Orient Express, Künstlerhaus Bethanien, Berlin-1994
OKTH021001.jpg.jpg
Koridor 1-2-3-4 sergisi, Atatürk Kitaplığı, İstanbul-1993
OKTH011001.jpg.jpg
"Bir Yüzün Diğer Yüzü", AKM (Atatürk Kültür Merkezi), İstanbul – "The Other Face of a Face", AKM (Atatürk Cultural Center), Istanbul-1993
OKTH055.jpg.jpg"10 Sanatçı 10 İş : A", AKM (Atatürk Kültür Merkezi), 15 Haziran - 8 Temmuz 1989 - "10 Artists 10 Works: A", Atatürk Cultural Center, June 15 - July 8, 1989-1989
OKTH044001.jpg.jpg
"Sanat Olarak Betik" sergisi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 22 Mart - 5 Nisan 1980 - "Book as Art" exhibition, State Gallery of Fine Arts, Istanbul, March 22 - April 5, 1980-1980
OKTH005001.jpg.jpg
Ahmet Öktem, "Adsız V", "Bir Yüzün Diğer Yüzü", AKM (Atatürk Kültür Merkezi), İstanbul – Ahmet Öktem, "Untitled V", "The Other Face of a Face", AKM (Atatürk Cultural Center), IstanbulAhmet Öktem1993
1-20 / 68
Discover
Type
Issue Date
Browse