Girid Ceziresinin muhtariyetinden sonra Mekatib-i İptidaiden başka Müslüman Yüksek Okul olamadığı hakkında Kandiye İslam İhtiyar Meclisi'nin layihası. Yunanistan Meclis-i Umumisi azasından muhterem İslam mebuslarına gönderilmiştir.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACIGVE00015001.jpg1.88 MBJPEG
ACIGVE00015001A001.jpg1.26 MBJPEG
ACIGVE00015002.jpg1.55 MBJPEG
ACIGVE00015002A001.jpg1.85 MBJPEG
ACIGVE00015002A002.jpg1.8 MBJPEG
ACIGVE00015002A003.jpg1.46 MBJPEG
Başlık
Girid Ceziresinin muhtariyetinden sonra Mekatib-i İptidaiden başka Müslüman Yüksek Okul olamadığı hakkında Kandiye İslam İhtiyar Meclisi'nin layihası. Yunanistan Meclis-i Umumisi azasından muhterem İslam mebuslarına gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1922-02-21
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/65390
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACIGVE00015
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.