1-20 / 30
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIGVE00026.jpg.jpg
Irakliou Council of the Muslim Elders informs the Administration of Education that according to the relevant report of Director of the Muslim Boys' School Diris Koutsizades, the students of the school are 92 and that their number keeps increasing-1907-12-11
ACIGVE00020.jpg.jpgAnswering To a previous letter of Irakliou Council of the Muslim Elders, the Inspector of Irakliou Educational Periphery Supports that the Director and he had solved the relevant problem concerning the program of the girls' school-1915-02-18
ACIGVE00016.jpg.jpgTowards the Administration of Education. The President received a document-1911-01-11
ACIGVE00014.jpg.jpgIrakliou Prefect informs Administration that the Supreme Administration of the Education and of Religion had investigated the case of the building of a vakif shop at Strata Square and that the relevant documents are going to be sent to the administration-1900-12-12
ACIGVE00010.jpg.jpg
The writer sends to the Supreme Administration of Education a translation of her diploma and asks that Council of the Iraklio Muslim Elders appoints her director at the Muslim School for the Ladies-1911-10-10
ACIGVE00008.jpg.jpg
Kandiye İslam Birinci Mekteb-i Zükur Müdürü ve Muallimlerinden Kadirzade Nuri Bey'in vefat etmesi nedeniyle yerine başka muallimlerin tayin edilmesi için Girid Maarif Müsteşarlığına teklifin takdim edilmesinin kararlaştırıldığına dairyazı. [22-24 Eylül 1327]-1911-09-24; 1911-10-07
ACIGVE00007.jpg.jpg
İnadiye Kariyesindeki Mahalli Hıristiyan Mektebi Açık olduğu halde İslam Mektebinin Kapatıldığı Mekteplerinin Açılması için ahalinin dilekçesi Ve İnadiye Mekteb-i İbtidaiyesinde Devam Eden Zükur Ve İnas Şakirdanın isimlerini Havi cetvel. [23 Ağustos 1327]-1911-08-29; 1911-09-05
ACIGVE00027.jpg.jpg
Letter of Director of Public Commercial School to President of Iraklio Muslim Elders asking for recommendation of a qualified person for teaching of Turkish language at the school, as indicated by law 2261 concerning middle commercial education-1920-12-02
ACIGVE00021.jpg.jpgTowards Irakliou Prefecture. The Vice President of the Muslim Elders sends the decision of the Council Concerning the student Mehmet Ali Moula Zade, and asks for his oppinion-1902-03-19
ACIGVE00015001.jpg.jpg
Girid Ceziresinin muhtariyetinden sonra Mekatib-i İptidaiden başka Müslüman Yüksek Okul olamadığı hakkında Kandiye İslam İhtiyar Meclisi'nin layihası. Yunanistan Meclis-i Umumisi azasından muhterem İslam mebuslarına gönderilmiştir.-1922-02-21
ACIGVE00013.jpg.jpgThe writer informs Mr. Rasih Vei that an educational conference is going to be realised and all prominent Muslims of the Greek State are going to participate in order to discuss certain issues concerning the education of the Muslims.-1920-03-11
ACIGVE00009.jpg.jpg
The Minister I. D. Tsirimokos informs the Community that the year 1915-1916 nothing will change as far as the Muslim schools of the island are concerned.-1915-08-22
ACIGVE00023.jpg.jpgTowards Prefect. Irakliou Muftis and Ierodikis reports that he had been informed that all schools're going to be evacuated (by army?)-1923-01-09
ACIGVE00003.jpg.jpgTowards Manager of the Administration Muslim Foundations: After the order of the Nomarch you are asked to submit a list with all the mosques of the Municipality of Irakliou and a list with all Muslim Schools and finally a list with any Muslim foundation.-1923-03-16
ACIGVE00030.jpg.jpgAcknowledgement of the Mufti of Iraklio to the councillor of the Superior Directory of Education that he has taken office.-1910-07-01
ACIGVE00019.jpg.jpgThe Minister of Ministry of Religious and of Public Education, D. Tsirimikos, answers to a previous letter and informs the President of Irakliou Muslim Elders' Council that for the school year 1915-1916-1915-08-22
ACIGVE00006.jpg.jpg
Kandiye Mülhakatında İnadiye Kariyesinin Sıbyan muallimliklerinde 3,5 sene aralıksız hizmet vermiş olan Hilalizade Abidin'in bu defa adı geçen muallimliğe tayin buyurulmaksızın talip ve istekli olduğuna dair dilekçesi. [2 Teşrin-i Evvel 1327]-1911-10-02; 1911-10-15
ACIGVE00001.jpg.jpgNote accompanying the dispatchment from the Supreme Directory of Public Education and Religion to the Director of the Muslim Foundations of Irakliou of a copy of document sent to the Supreme Directory of the Representatives of the District of Apokoronou.-1901-01-21
ACIGVE00004.jpg.jpg
Report by the Council of Iraklio Muslim Elders To the Ministry of Religion and Education:-1922-04-01
ACIGVE00029.jpg.jpg
Draft from of a letter of the President of Iraklio Muslim Elders to the inspector of Elementary Schools of Iraklio reporting the illegal functioning of private schools in Iraklio.-1913-09-09
1-20 / 30
Discover
Type
Issue Date
Browse