Leyli Mektebin Heyet-i İdaresi'ne dair Hanya İslam İhtiyar Meclisi Reisi'nin yazısı. [14 Teşrin-i Sani 1329]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACIEVE00020.jpg963.01 KBJPEG
Başlık
Leyli Mektebin Heyet-i İdaresi'ne dair Hanya İslam İhtiyar Meclisi Reisi'nin yazısı. [14 Teşrin-i Sani 1329]
Tanım
Kandiye İslam İhtiyar Meclisi Riyaset-i Aliyesi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1913-11-27
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/64206
Koleksiyonlar
Biçim
20-30,5 cm
Kod
ACIEVE00020
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.