1-20 / 48
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVJ00042001.jpg.jpg
Evkaf ve Eytam Meclisi tarafından alınan kararların hülasa defteri.-1902-10-09
ACNEVJ00037002.jpg.jpg
Mehmed Fuad ve Ahmed Cevdet Paşa'nın hazırlamış oldukları Kavaid-i Osmaniye kitabı.--
ACNEVJ00014.jpg.jpg
Üzerinde çeşitli kararların ve tarihlerin olduğu evrak. [1279-1292]-1863; 1877
ACNEVJ00012.jpg.jpgFile of court decisions No. 2701-2920--
ACNEVJ00011.jpg.jpg6 Kanun-i Sani 1331 tarihli mufassal-ı mezkurenin İhtiyar Meclisi huzuruna takdimi.--
ACNEVJ00004.jpg.jpgÜzerinde 1303-1306 mali yılına kadar Evkaf Dairesi’ne verilip henüz karar sadır olmayan arzuhal[ler] yazan muhafaza kartonu.-1887; 1891
ACNEVJ00040.jpg.jpg
İşbu suret-i kararname aslına mutabıktır ibaresinin yer aldığı belge-1914-06-04
ACNEVJ00023.jpg.jpgDelivery. Emmanouil Koufakis is asked to appear at court on the 11 April 1915-1915-03-17
ACNEVJ00020.jpg.jpg
Muslim Foundations against Nourigies Karasmailopoulas--
ACNEVJ00018.jpg.jpgCover of the file bearing the title: 'Muslim Foundation Agianst Stilianou Yeoryioudaki' and the note 'discussed by Default'-1913
ACNEVJ00025.jpg.jpgArguments of H. Arapahmetaki against Adam Kanakakis and his trial of 30 August 1916. His arguments will not be accepted--
ACNEVJ00022.jpg.jpgTowards Housni Ef. Tefelianaki Concerning a case at the court.-1919-11-19
ACNEVJ00009.jpg.jpgElhac Receb Efendi'nin muamelatı hakkında müdüriyet tarafından vuku bulan evrak-ı muhabere leffidir. [1 Teşrin-i Evvel 1328]-1912-10-14
ACNEVJ00007.jpg.jpgValidation of the decision No. 312 of Muslim Council of Elders dispatched to its director. Law 145.-1901-04-07
ACNEVJ00001.jpg.jpgÜzerinde yeni kararlar ibaresi bulunan bir belge.--
ACNEVJ00044.jpg.jpg
2 sayfalık fetva defteri.--
ACNEVJ00041.jpg.jpgEmetullah Melemanopola ile Mehmed Melemenaki'ye ait içi boş dava dosyası.--
ACNEVJ00039001.jpg.jpg
İkinci Cild düsturun Evkaf Nizamı’yla ilgili maddelerini ihtiva eden defter. [3 Ağustos 1311]-1895-08-15
ACNEVJ00029.jpg.jpgMüddei Fayma Bolkupula Binti Halim ve Müddei-i Aleyh Hasan Fafulaki arasındaki davanın 482 No.lu boş zabt-ı dava dosyası.--
ACNEVJ00024.jpg.jpgIn front of the (Irinodiki) of Milopotamou. Ivraim Kaliontzakis is asked to appear at court--
1-20 / 48
Discover
Browse