Mustafa Arnavutaki Hüseyin ve Mustafa Hacı Mehmed Mazanaki ile Liva Maarifi arasında cari olan dava hakkında tahrirat [24 Teşrin-i Sani 1310]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVE00026.jpg1.24 MBJPEG
Başlık
Mustafa Arnavutaki Hüseyin ve Mustafa Hacı Mehmed Mazanaki ile Liva Maarifi arasında cari olan dava hakkında tahrirat [24 Teşrin-i Sani 1310]
Tanım
Yarapetre Kazası Maarif Riyasetine gönderilmiştir
Yayın Tarihi
1894-12-06
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/63411
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACLEVE00026
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.