1322 senesi Receb ayının gurresinin tespitine dair Mustafa Raşid imzalı tahrirat. [22 Eylül 1320]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVDIV00042.jpg505.38 KBJPEG
ACLEVDIV00042E001.jpg533.54 KBJPEG
ACLEVDIV00042E002.jpg453.45 KBJPEG
ACLEVDIV00042E003.jpg550.71 KBJPEG
ACLEVDIV00042E004.jpg658.42 KBJPEG
ACLEVDIV00042E005.jpg605.04 KBJPEG
Başlık
1322 senesi Receb ayının gurresinin tespitine dair Mustafa Raşid imzalı tahrirat. [22 Eylül 1320]
Tanım
Laşid İhtiyar Meclisi Riyaseti Canib-i Alisi'ne, Uyanu Kazasında Uyanu Karyesi ahali-i müslümesine ve Kaguş Karyesi ahali-i müslümesine gönderilmiştir. Laşid Sancağı Müessesat-ı Diniye Müdüriyeti Canib-i Alisi'ne, İspirlanga Kalesi'nde Laşid Niyabet-i Şeriyyesi Vekalet-i Behiyesine ve Estiye Limanı'nda Laşid Niyabet-i Şeriyyesi Vekalet-i Behiyesi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1904-10-05
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/63401
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20-30 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
6
Kod
ACLEVDIV00042
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.