1-20 / 142
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVDIV00128001.jpg.jpg
Şaban ayının 15. Salı günü akşamı ile Çarşamba gecesinin Berat Gecesi olduğuna dair Laşid Sancağı Naib Vekili ve Yerapetre Müftüsü Mustafa Raşid'in yazısı. [17 Eylül 1322]-1906-09-30
ACLEVDIV00125.jpg.jpgŞaban ayının Başlangıcının Cuma günü olduğuna dair Laşid Livası Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşid imzalı yazı.-1905-10-15
ACLEVDIV00120001.jpg.jpg
1328 senesi Zilhiccesinin 10. Pazartesi gününün Kurban Bayramı olduğuna dair Laşid Livası Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşid imzalı yazı. [24 Teşrin-i Sani 1326]-1910-12-07
ACLEVDIV00087.jpg.jpg
The Title is the Directorate of Lasithiou Muslim Foundations. To Lasithiou Court of First Instance/ To the translator concerning the translation of some documents-1904-10-16
ACLEVDIV00084.jpg.jpgReceb ayının gurresinin Pazar günü olduğu ayın 27. Cuma gecesi Mirac Kandili olduğuna dair Yerapetre Mahkeme-i Şeriyyesinden verilen ilam. {22 Eylül 1320]-1904-10-05
ACLEVDIV00072.jpg.jpg1323 sene-i Hicriyesinin Ramazan’ının 29. Pazar günü hilali Şevval rüyet olunmadığı takdirde Salı bayram olduğuna dair Laşid Sancağı Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşid'in yazısı-1905-11-22
ACLEVDIV00048.jpg.jpg“Liva Maarif Meclis Heyet-i Aliyesi'ne” yazılı boş zarf.--
ACLEVDIV00041.jpg.jpgZiro Kariyesinde Naraçaki Mustafa adında 2 kişi olduğu, ilkinin Kuban veya Naraçaki Mustafa adıyla vefat ettiği, diğer Naraçaki Mustafa bin Halil'in hayatta olduğuna dair Avniye Naib Vekili İmam karahasanaki Receb Hulusi imzalı ilm-i haber.-1904-10-04
ACLEVDIV00027.jpg.jpgCertificate of identity. Ali Halel Veilerakis, imam at the Eparchy of Ierapetra certifies that Ivraim Tzematakis or Hahamakis son of Mehmet and Vahiyiet is Muslim, Greek Citizen and was born on 1860 and since 1898 lives in the city of Ierapetrou-1923-08-04
ACLEVDIV00085.jpg.jpgThe Director asks Mr. Georgion Papamastoraki that the shipment of some documents concerning the Community of Kritsas-1905-04-05
ACLEVDIV00055.jpg.jpg
1328 sene-i Hicriyesi Receb ayının 27. Salı günü Akşamı Ve Çarşamba Gecesi Mirac Gecesi olduğuna dair Laşid Müftü Ve Naib Vekili Mustafa Raşit'in yazısı. [17-19 Temmuz 1326]-1910-07-30; 1910-08-01
ACLEVDIV00054.jpg.jpg
1328 sene-i Hicriyesi Şaban'ın gurre-i garrası CuMartesi günü olduğu ve şehr-i şerif-i mezkurun 15. günü Akşamı ve CuMartesi gecesi Mübarek Berat Gecesi olduğuna dair Laşid Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşit'in yazısı.-1910-08-17; 1910-08-19
ACLEVDIV00051.jpg.jpg
1322 sene-i Hicriyesi Ramazan'nın 27. gecesine Kadir gecesi ve 29. Çarşamba günü akşamı gurubta Hilal-i Şevval görünemediği halde tekmil-i selasin ile Cuma Günü bayram olduğu hakkında Mahkeme-i Şeriyesine ilam-ı şeri olduğuna dair Mustafa Raşid'in yazısı.-1904-12-03
ACLEVDIV00130001.jpg.jpg
Receb ayının ilk Perşembe günü akşamı ile Cuma Gecesinin Regaib Gecesi olduğuna dair Laşid Sancağı Naib Vekili ve Yerapetre Müftüsü Mustafa Raşid'in yazısı. [6 Ağustos 1322]-1906-09-19
ACLEVDIV00104.jpg.jpgApplication by Moustafa Tahir Tahirefedaki, resident of Ierapetrou, towards his holiness Lasithiou Moufti: Tahir Efendaki Moustafa (signature in Ottoman) asks for a certificate of residence, place of birth and of religion-1916-03-18
ACLEVDIV00086.jpg.jpg
The Director of the Lasithinou Muslim Foundations asks Mr. Emmanouil Moudatson to deliver the apology of Selim Odabasaki to Papamastoraki-1904-11-01
ACLEVDIV00058.jpg.jpg
1328 sene-i Hicriyesi Receb ayının 1. Cuma gecesi olan Şehr-i Haziranın 24.süne müsadif eden Perşembe günü akşamı ve Cuma gecesi Regaib Gecesi olduğuna dair Laşid Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşit'in yazısı. [21 Haziran 1326]-1910-07-03; 1910-07-04
ACLEVDIV00049000.jpg.jpg
Eytam Müdüriyeti ile Laşid Sancağı Mutasarrıflığı arasındaki muhaberat. [1289-1292]-1873; 1877
ACLEVDIV00033.jpg.jpg
1329 sene-i Hicriyesi Receb ayının önümüzdeki 1. Perşembe günü akşamı ve Cuma gecesi Regaib gecesi olduğuna dair Laşid Livası Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşid imzalı yazı. [28-30 Cemaziyelahir 1329]-1911-06-26; 1911-06-28
ACLEVDIV00032.jpg.jpg1329 sene-i Hicriyesi Receb ayının 25. günü akşamı ve cuma gecesi Regaib gecesi olduğuna dair Laşid Livası Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşid imzalı yazı. [29 Cemaziyelahir 1329]-1911-06-27
1-20 / 142
Discover
Browse