21-40 / 142
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVDIV00024000.jpg.jpg
22 Haziran 1297-10 Mart 1300 döneminde Müracaat Komisyonundan gelen evrakların kaydedildiği defter. [1297-1300]-1881
ACLEVDIV00014.jpg.jpg
Letters of Lawyer Iosif Koundouros to the Administration of the Religious Muslim Foundations of the Holy Court (Ierodikiou) Lasithiou concerning the case against Emanouil Modatsou and the Appeal of Kothri Stergaki.-1914-04-12; 1914-04-23
ACLEVDIV00126.jpg.jpg
1322 senesi Zilhiccesinin 9. Salı günü arife ve 10. Çarşamba gününün Kurban Bayramı olduğuna dair Laşid Livası Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşid imzalı yazı. [29 Kanun-i Sani-1 Şubat 1320]-1905-01-11; 1905-02-14
ACLEVDIV00093000.jpg.jpg
Şaban ayının birinci günü görülemediğinden tekmil-i selase ile Cuma günnden itibaren Şaban ayının 15. Perşembe gecesi ve Cuma günü Berat Kandili olduğuna dair Laşid Sancağı Naibi ve Müftü Vekili Mustafa Raşid Efendi’nin takriri.-1908-09-07
ACLEVDIV00089.jpg.jpg
1900 ve 1901 senelerine mahsus 23 adet istidanamenin (Yerapetre'ye ait) bulunduğu belirtilen gömlek.-1900; 1901
ACLEVDIV00088.jpg.jpg
The Director of the Lasithinou Muslim Foundations sends Mr. Emm. Aggelakin a document concerning Ahmet Tsaousaki-1904-09-21
ACLEVDIV00070.jpg.jpg1323 sene-i Hicriyesi Şaban Ayının 15. CuMartesi gecesi yani Cuma günü akşamı Berat Gecesi olduğuna dair Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşid'in yazısı. [28 Eylül 1321]-1905-10-11
ACLEVDIV00053.jpg.jpg
Gelecek cuma günü akşamı ve CuMartesi gecesinin Berat Gecesi olduğuna dair Laşid Müftü Ve Naib Vekili Mustafa Raşid'in yazısı. [4 Ağustos 1326]-1910-12-17
ACLEVDIV00023.jpg.jpg
Zilkadenin 10. Pazartesi günü Kurban Bayramı olacağına dair Laşid Liva Müftüsünün yazısı. [20-21 Kanun-i Sani 1321]-1906-02-02; 1906-02-03
ACLEVDIV00021.jpg.jpgCamide her akşam ve özellikle Ramazan ayında yanan kandillerin bedelinin arttırılmasına dair Rokaka Kariyesi Camii İmamı Osman Mirabotaki imzalı istida. [7 Teşrin-i Evvel 1311]-1895-10-19
ACLEVDIV00016.jpg.jpg
Muhtelif köylerde bazı şahısların oturdukları yerleri ve bu şahısların hayatta olup olmadıklarını gösteren defter.--
ACLEVDIV00012.jpg.jpg
Letter of lawyer of Ayio Nikolao iosif R. Koundouros, to the Administration of the Religious Muslim Foundations of Lasithiou informing that due to urgent works of his, his answer on an issue will be delayed for 5-6 days-1914-01-05
ACLEVDIV00136.jpg.jpgApplication by Ivraim Kisipaki (?) resident of para…? Sitias-1916-04-08
ACLEVDIV00133001.jpg.jpg
Hicri 1322-1324 döneminde Laşid Sancağı Niyabet Vekaletini İfa eden Laşid Livası Müftüsü Mustafa Raşidin tekmili selaseyle Hicri ayların 1.gününün haftanın hangi günü olduğuna dair vilayet ve kaza daireleriyle Müslüman ahaliye gönderdiği tahriratlar. [1324]-1908; 1909
ACLEVDIV00100.jpg.jpg4 adet hasırın İspirlanga tarikiyle Furni Cami-i Şerifine getirildiğine dair adı geçen cami imamının seneti. [25 Nisan 1312]-1896-05-07
ACLEVDIV00098001.jpg.jpg
Şaban ayının 15. Pazartesi akşamının Berat Gecesi olduğuna dair Mustafa Raşid'in yazısı. [9-10 Teşrin-i Evvel 1320]-1904-10-22; 1904-10-23
ACLEVDIV00060.jpg.jpg1323 senesi Şaban ayının gurre-i garrası tekmil-i selasin Receb ayının CuMartesi gününde olduğu cihetle 15. CuMartesi gecesi yani Cuma günü akşamı Berat Gecesi olduğuna dair Laşid Sancağı Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşid'in yazısı. [27 Eylül 1321]-1905-10-10
ACLEVDIV00046.jpg.jpg
1329 sene-i Hicriyesi Şaban ayının 15. Çarşamba günü Akşamı ve Perşembe gecesi Berat Gecesi olduğuna dair Laşid Livası Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşid imzalı yazı. [24 Temmuz 1327]-1911-08-06
ACLEVDIV00042.jpg.jpg
1322 senesi Receb ayının gurresinin tespitine dair Mustafa Raşid imzalı tahrirat. [22 Eylül 1320]-1904-10-05
ACLEVDIV00025.jpg.jpg
1905 senesi Laşid Mahkeme-i Şeriyyesi gelen-giden evrakı ekleri.-1905
21-40 / 142
Discover
Browse