1-10 / 34
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVP00081.jpg.jpg1303 senesi Kanun-i Sani ayına ait 1 aylık maaşı olan 125 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair 1. sene muallimlerinden İbrahim Şükrü imzalı senet. [16 Haziran 1312]-1896-06-28
ACNEVP00033.jpg.jpgHacı İsmail Ağa Tahir’in 2 aded sim mecidiyeyi Eytam Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [28 Nisan 1306]-1890-05-10
ACNEVP00012.jpg.jpgBirinci Sınıf Muavini İbrahim Cevdet Efendi’nin Ağustos 1310’a ait maaş pusulası. [8 Şubat 1310]-1895-02-20
ACNEVP00034.jpg.jpgEvkafın Haziran-Ağustos dönemine ait 3 aylık maaş Ve masrafının Leffesi. (Kağıt Bant) [1310]-1895
ACNEVP00022.jpg.jpgMünhal kalan Meclis Baş Kitabet Muavinliğine Saradaki Mustafa Efendi'nin tayin olunduğu bildiren ve maaşının tasdikini Meclisten talep eden Evkaf ve Eytam Meclisi Reisi Ahmed'in Yazısı. [10 Teşrin-i Sani 1306]-1890-11-22
ACNEVP00010.jpg.jpgMeclis-i Maarif Katibi Musa Sırrı Efendi'nin 1306 senesi Temmuz maaşını aldığına dair pusula. [28 Şubat 1306]-1891-05-12
ACNEVP00110.jpg.jpgMüteveffa Edebiyat Muallimi Emin Efendi'ye verdiği 1 adet sim mecidiyenin mumaileyhin maaşından olarak Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Muhasebe Müdürü Mehmed Ali imzalı ilm-i haber. [5 Teşrin-i Evvel 1312]-1896-10-17
ACNEVP00109.jpg.jpg
Girid Jandarma Alayının 5. Kisamo Bölüğü Efradından olan Stefani vefat ettiğinden merkumun Jandarma Tabur Sandığındaki maaşının kendisine verilmesi hususunda Derviş Şaban'ın dilekçesi. [22 Şubat 1307]-1892-03-05
ACNEVP00007.jpg.jpgMekteb-i Kebir Kapıcısı Mehmed Efendi'nin Nisan maaşını aldığına dair pusula. [18 Mayıs 1309]-1893-05-30
ACNEVP00059.jpg.jpg1306 senesi Ağustos-Eylül dönemine ait 2 aylık istihkakı olan 300 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Hat Muallimi Ali Cemali imzalı senet. [24 Mart 1307]-1891-04-05
1-10 / 34

Discover