1-10 / 185
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACNEVP00113.jpg.jpg1299 senesi Teşrin-i Evvel ayına ait istihkakı olan 250 kuruşu Maarif Mal Sandığı'ndan aldığına dair Mehmed Emin imzalı pusula. [12 Teşrin-i Sani 1299]-1883-11-24
ACNEVP00149.jpg.jpg1300 senesi Kanun-i Sani maaşları olan 330 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldıklarına dair Rüşdiye Birinci Sınıf Muallimi Kübra ile Sıbyan Beşinci Sene Muallimi Hacer imzalı senet [28 Şubat 1300]-1885-03-12
ACNEVP00129.jpg.jpgMektebe alınan Rum Muallimin 1315 senesi Haziran dönemine ait maaşı olan 300 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Darüt-Terakki Mektep Müdürü Mehmed imzalı ilm-i haber. [30 Haziran 1315]-1899-07-12
ACNEVP00164.jpg.jpg1301 senesi Teşrin-i Evvel-Teşrin-i Sani dönemine ait maaşı olan 250 kuruşu Vilayet Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Maarif Meclisi Katibi Musa mühürlü pusula. [17 Kanun-i Evvel 1301]-1885-12-29
ACNEVP00161.jpg.jpg1301 senesi Teşrin-i Evvel dönemine ait 1 aylık maaşı olan 400 kuruşu Maarif-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Rumca Muallimi Kondilaki imzalı pusula.[16 Kanun-i Evvel 1301]-1885-12-28
ACNEVP00136.jpg.jpg1307 senesi Teşrin-i Evvel ayına ait 1 aylık maaşı olan 100 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair 1. sene Muavini İbrahim imzalı senet. [15 Kanun-i Sani 1307]-1892-01-27
ACNEVP00155.jpg.jpg1299 senesi Kanun-i Evvel ayı maaşı olan 150 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Sıbyan Mektebi Bevvabı Hasan bin Mehmed imzalı senet. [31 Kanun-i Evvel 1299]-1884-01-12
ACNEVP00177.jpg.jpgMahkeme-i Şeriyye Dairesi için ita olunan kahve ve çay esmanı olan 80 drahminin Cemaat-i İslamiye Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair pusula.-1922-10-22
ACNEVP00131.jpg.jpg1300 senesi Şubat maaşı olan 125 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Maarif Meclisi Katibi imzalı senet. [28 Şubat 1301]-1886-03-12
ACNEVP00134.jpg.jpgEtfal-i Müslimenin Tedisi hizmetine mukabil 20 frangı aldığına dair Prezovazaki Hasan imzalı senet [5 Teşrin-i Sani 1331]-1915-11-18
1-10 / 185

Keşfet

Tür
Yayın Tarihi