1-10 / 10
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVP00181.jpg.jpg1312 senesi Teşrin-i Sani maaşı olan 750 kuruşun Maarif-i İslamiye Sandığı'ndan alındığına dair senet. [11 Mayıs 1312]-1896-05-23
ACNEVP00125.jpg.jpg
1311 senesi Nisan ve Mayıs ayı maaşlarını maaş Sandığı'ndan aldığına dair Yedinci Sene Muallimi Mehmed imzalı pusulalar. [19 Teşrin-i Evvel-6 Teşrin-i Sani 1312]-1896-10-31; 1896-11-18
ACNEVP00180.jpg.jpgEylül 1311 maaşı olan 150 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Ali imzalı senet. [11 Mayıs 1312]-1896-05-23
ACNEVP00153.jpg.jpg1312 senesi Haziran-Teşrin-i Evvel dönemine ait 1 aylık maaşı olan 750 kuruşu Vilayet Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Vilayet Maarif Meclisi Katibi Mehmed Ali imzalı pusula. [5 Teşrin-i Sani 1312]-1896-11-17
ACNEVP00119.jpg.jpgMaarif Sandığındaki matlubatının tediyesini talep eden sabık Maarif Müfettişi Mehmed Celaleddin imzalı istida. [1 Teşrin-i Evvel 1312]-1896-10-13
ACNEVP00081.jpg.jpg1303 senesi Kanun-i Sani ayına ait 1 aylık maaşı olan 125 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair 1. sene muallimlerinden İbrahim Şükrü imzalı senet. [16 Haziran 1312]-1896-06-28
ACNEVP00110.jpg.jpgMüteveffa Edebiyat Muallimi Emin Efendi'ye verdiği 1 adet sim mecidiyenin mumaileyhin maaşından olarak Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Muhasebe Müdürü Mehmed Ali imzalı ilm-i haber. [5 Teşrin-i Evvel 1312]-1896-10-17
ACNEVP00020.jpg.jpgRumca Muallimi Borzobaki Andrea'nın 1302 Teşrin-i Sanisine ait olan 808,5 kuruşluk maaşını Maarif Sandığı'ndan aldığına dair makbuz. [8 Kanun-i Evvel 1312]-1896-12-20
ACNEVP00072.jpg.jpg1311 senesi Mart ayına ait 1 aylık maaşı olan 650 kuruşun Maarif Sandığı'ndan alındığına dair senet. [16 Haziran 1312]-1896-06-28
ACNEVP00082.jpg.jpg1311 senesi Teşrin-i Evvel ayına ait 1 aylık maaşı olan 150 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair ikinci sene muallimlerinden Derodaki Hacı Mehmed imzalı senet. [16 Haziran 1312]-1896-06-28
1-10 / 10
  • 1

Discover