1-9 / 9
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVP00132.jpg.jpg1306 senesi Ağustos-Eylül dönemine ait 2 aylık maaşı olan 1000 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Altıncı Sene Muallimi Mehmed imzalı senet. [24 Mart 1307]-1891-04-05
ACNEVP00010.jpg.jpgMeclis-i Maarif Katibi Musa Sırrı Efendi'nin 1306 senesi Temmuz maaşını aldığına dair pusula. [28 Şubat 1306]-1891-05-12
ACNEVP00059.jpg.jpg1306 senesi Ağustos-Eylül dönemine ait 2 aylık istihkakı olan 300 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Hat Muallimi Ali Cemali imzalı senet. [24 Mart 1307]-1891-04-05
ACNEVP00098.jpg.jpg1307 senesi Temmuz dönemine ait istihkakı olan 170 kuruşun Maarif Mal Sandığı'ndan alındığına dair pusula. [16 Teşrin-i Sani 1307]-1891-11-28
ACNEVP00088.jpg.jpg1305 senesi Şubat maaşı olan 150 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Hatt-ı Sülus Muallimi Ali Cemali imzalı senet. [31 Kanun-i Sani 1306]-1891-02-12
ACNEVP00050.jpg.jpg1306 senesi Ağustos-Eylül dönemine ait 2 aylık maaşı olan 700 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair 1. sene Muavini Hulusi imzalı senet. 24 Mart 1307]-1891-04-05
ACNEVP00097.jpg.jpg1307 senesi Temmuz dönemine ait istihkakı olan 350 kuruşun Maarif Mal Sandığı'ndan alındığına dair pusula. [16 Teşrin-i Sani 1307]-1891-11-28
ACNEVP00049.jpg.jpg1306 senesi Ağustos-Eylül dönemine ait 2 aylık maaşı olan 300 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair 1. sene Muavini Hüseyin imzalı senet. [24 Mart 1307]-1891-04-05
ACNEVP00086.jpg.jpg
Serseri gezen çocuklar için Evkaf ve Eytam Meclisi kararı ile tayin olunan Mülazım Mehmed Ağa ile Kolcaki Derviş Ağa'nın bundan böyle işleri kalmadığı ve onlara sarf olunan maaşın beyhude olduğuna dair karar. [22 Kanun-i Evvel 1306]-1891-01-03
1-9 / 9
  • 1

Discover

Type