31-40 / 185
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVP00138.jpg.jpgVilayet Maarif Meclisinin kararı mucibince hususi mektebinin masarifatına medar olmak üzere ve ilave olunan bir Rum mualliminin maaşı için 300 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Mekteb Müdürü imzalı pusula. [1 Haziran 1315]-1899-06-13
ACNEVP00157.jpg.jpg1301 senesi Temmuz-Ağustos dönemine ait 2 aylık maaşı olan 340 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Mekteb-i İbtidaiye Muallimesi Penbe mühürlü pusula. [16 Kanun-i Evvel 1301]-1885-12-28
ACNEVP00150.jpg.jpg1329 senesi Teşrin-i Evvel dönemine ait maaşı olan 300 kuruşu Cemaat-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Fetvahane Mübaşiri Seydi Veysel imzalı senet. [23 Teşrin-i Evvel 1329]-1913-11-05
ACNEVP00162.jpg.jpg1301 senesi Temmuz dönemine ait istihkakı olan 350 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Mekteb-i İbtidaiye Muallimi Mustafa Derviş Mühürlü pusula. [17 Kanun-i Evvel 1301]-1885-12-29
ACNEVP00176.jpg.jpg1299 senesi Kanun-i Evvel ayına ait 1 aylık maaşı olan 300 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Üçüncü Sene Muallimi Mustafa imzalı senet. [31 Kanun-i Evvel 1299]-1884-01-12
ACNEVP00179.jpg.jpg1307 senesi Temmuz ayı maaşı olan 150 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Hitabet Muallimi Cemali imzalı senet. [16 Teşrin-i Sani 1308]-1892-11-28
ACNEVP00183.jpg.jpgList of the committee for the election of the members of the Muslim council.--
ACNEVP00170.jpg.jpgTeşrin-i Sani-Kanun-i Evvel 1300 dönemine ait 2 aylık maaşı olan 250 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Mekteb-i İbtidai İkinci Sınıf Muallimesi Atiye imzalı pusula. [6 Şubat 1300]-1885-02-18
ACNEVP00174.jpg.jpgTab Ettikleri Yoklama cetvellerinin bedeli olan 32 kuruş 10 parayı Maarif Sandığı'ndan aldıklarına dair Mürekkepçi Mısırlaki Ahmed ve Basmacı Harsulaki imzalı senet. [3 Teşrin-i Sani 1299]-1883-11-15
ACNEVP00125.jpg.jpg
1311 senesi Nisan ve Mayıs ayı maaşlarını maaş Sandığı'ndan aldığına dair Yedinci Sene Muallimi Mehmed imzalı pusulalar. [19 Teşrin-i Evvel-6 Teşrin-i Sani 1312]-1896-10-31; 1896-11-18
31-40 / 185

Discover

Issue Date