1-10 / 12
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVP00171.jpg.jpg
Supreme Administration of Religions. The writer proposes to Appoint the Teacher Nasibes Beinamazopoulas in place of the Teacher Zelihas Besmi, who became director of the same girls' school-1905-01-12
ACNEVP00114.jpg.jpg172 dr, is payed to Mehmet S. Hojakalaki as his salary for 43 days.-1908-06-04
ACNEVP00178.jpg.jpg
Maarif-i İslamiye namına olarak Antoni Aleksandraki'den istikraz kılınmış ve takriben 500 Napolyona ulaşan mebaliğin tesviyesi ve muallimlerin maaşlarının ödenmesi için 600 adet Fransız altınının istikrazına mezuniyet verilmesi hususunda yazı. [14 Ağustos 1316]-1900-08-27
ACNEVP00060.jpg.jpgEvkafın Ağustos 1323 dönemi yevmiye zarfı. [Ağustos 1323]-1907-08
ACNEVP00005.jpg.jpgKanun-i Sani 1318 3 Fransız altını maaşını aldığına dair Farisi ve Arabi Maullimi Kösemoğlu İbrahim Vecihi imzalı senet. [31 Kanun-i Evvel 1318]-1903-01-13
ACNEVP00002.jpg.jpgKanunı Sani 1318 2 Fransız altını maaşını aldığına dair Riyaziye Muallimi Kadirzade Musa Kazım imzalı senet. [31 Kanun-i Evvel 1318]-1903-01-13
ACNEVP00003.jpg.jpgKanunı Sani 1318 4 Fransız altını maaşını aldığına dair Mekteb-i Rüştiye Müdürü ve Muallimi İbrahim İsmet imzalı senet [31 Kanun-i Evvel 1318]-1903-01-13
ACNEVP00087.jpg.jpgReceipt of payment. The teacher of the Muslim School Asimenia G. Vevelaki receives 80 dr. as a monthly salary-1902-07-08
ACNEVP00004.jpg.jpgKanunı Sani 1318 3 Fransız altını maaşını aldığına dair Rumca Maullimi (...) imzalı senet. [31 Kanun-i Evvel 1318]-1903-01-13
ACNEVP00026.jpg.jpgİmam, hatip ve vaizlerin isimlerini gösteren liste. [17 Haziran 1320]-1904-06-30
1-10 / 12
  • 1
  • 2

Discover