1-10 / 82
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVP00113.jpg.jpg1299 senesi Teşrin-i Evvel ayına ait istihkakı olan 250 kuruşu Maarif Mal Sandığı'ndan aldığına dair Mehmed Emin imzalı pusula. [12 Teşrin-i Sani 1299]-1883-11-24
ACNEVP00149.jpg.jpg1300 senesi Kanun-i Sani maaşları olan 330 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldıklarına dair Rüşdiye Birinci Sınıf Muallimi Kübra ile Sıbyan Beşinci Sene Muallimi Hacer imzalı senet [28 Şubat 1300]-1885-03-12
ACNEVP00164.jpg.jpg1301 senesi Teşrin-i Evvel-Teşrin-i Sani dönemine ait maaşı olan 250 kuruşu Vilayet Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Maarif Meclisi Katibi Musa mühürlü pusula. [17 Kanun-i Evvel 1301]-1885-12-29
ACNEVP00161.jpg.jpg1301 senesi Teşrin-i Evvel dönemine ait 1 aylık maaşı olan 400 kuruşu Maarif-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Rumca Muallimi Kondilaki imzalı pusula.[16 Kanun-i Evvel 1301]-1885-12-28
ACNEVP00155.jpg.jpg1299 senesi Kanun-i Evvel ayı maaşı olan 150 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Sıbyan Mektebi Bevvabı Hasan bin Mehmed imzalı senet. [31 Kanun-i Evvel 1299]-1884-01-12
ACNEVP00131.jpg.jpg1300 senesi Şubat maaşı olan 125 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Maarif Meclisi Katibi imzalı senet. [28 Şubat 1301]-1886-03-12
ACNEVP00121.jpg.jpg1299 senesi Haziran-Ağustos dönemine ait 3 aylık maaşı olan 225 kuruşu Kaza Maarif Şubesi Sandığı'ndan aldığına dair Varoş Muallimesinin Vekili Ahmed imzalı senet. [2 Eylül 1299]-1883-09-24
ACNEVP00167.jpg.jpg1301 senesi Eylül dönemine ait 1 aylık maaşı olan 350 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair İnas-ı Rüşdiye Yazı Muallimi Mehmed Emin mühürlü pusula. [24 Kanun-i Evvel 1301]-1886-01-05
ACNEVP00158.jpg.jpg1301 senesi Temmuz-Ağustos dönemine ait 2 aylık maaşı olan 300 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Hitabet Muallimi Ali Cemali imzalı pusula. [16 Kanun-i Evvel 1301]-1885-12-28
ACNEVP00160.jpg.jpg1301 senesi Eylül dönemine ait 1 aylık maaşı olan 350 kuruşu Maarif Mal Sandığı'ndan aldığına dair Üçüncü Sene Muallimi Mustafa mühürlü pusula. [16 Kanun-i Evvel 1301]-1885-12-28
1-10 / 82