1-10 / 102
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVP00081.jpg.jpg1303 senesi Kanun-i Sani ayına ait 1 aylık maaşı olan 125 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair 1. sene muallimlerinden İbrahim Şükrü imzalı senet. [16 Haziran 1312]-1896-06-28
ACNEVP00076.jpg.jpg1299 senesi Şubat ayına ait 1 aylık maaşı olan 60 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair 9. sene talebelerinden Mustafa imzalı senet. [6 Mart 1300]-1884-03-18
ACNEVP00063.jpg.jpg1303 senesi Temmuz ayına ait 1 aylık maaşı olan 500 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Ahmed Cevdet imzalı senet. [16 Ağustos 1303]-1887-08-28
ACNEVP00054.jpg.jpgCami-i Atik Mahallesi'nde Ali Hüseyin ile Maçka Mehmed'in maaş alıp almadıkalarına dair vilayete hitaben ilm-i haber.-1918-08-01
ACNEVP00033.jpg.jpgHacı İsmail Ağa Tahir’in 2 aded sim mecidiyeyi Eytam Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [28 Nisan 1306]-1890-05-10
ACNEVP00012.jpg.jpgBirinci Sınıf Muavini İbrahim Cevdet Efendi’nin Ağustos 1310’a ait maaş pusulası. [8 Şubat 1310]-1895-02-20
ACNEVP00034.jpg.jpgEvkafın Haziran-Ağustos dönemine ait 3 aylık maaş Ve masrafının Leffesi. (Kağıt Bant) [1310]-1895
ACNEVP00016.jpg.jpg
Aknowledgent to the prefecture of Muslim council of Elders of the appointments of new religious functionaries.-1919-01-31
ACNEVP00022.jpg.jpgMünhal kalan Meclis Baş Kitabet Muavinliğine Saradaki Mustafa Efendi'nin tayin olunduğu bildiren ve maaşının tasdikini Meclisten talep eden Evkaf ve Eytam Meclisi Reisi Ahmed'in Yazısı. [10 Teşrin-i Sani 1306]-1890-11-22
ACNEVP00032.jpg.jpg
Personal card of acceptances (wages) of Moustafa Vei Omer Vegaki,Veilerakis Halim, Arnaoutaki Hievki(?), Fehmı Efendaki Hasan Etipissued by the Ministry of Ecclesiastical Issues.-1920; 1922
1-10 / 102

Discover

Issue Date