1-10 / 18
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVP00134.jpg.jpgEtfal-i Müslimenin Tedisi hizmetine mukabil 20 frangı aldığına dair Prezovazaki Hasan imzalı senet [5 Teşrin-i Sani 1331]-1915-11-18
ACNEVP00112.jpg.jpg1333 senesi Ağustos dönemine ait maaşı olan 46 frank 60 santimi Vakıf Sandığı'ndan aldığına dair Cemaat-i İslamiye Dairesi Kavası imzalı pusula. [9 Eylül 1333]-1917-09-09
ACNEVP00150.jpg.jpg1329 senesi Teşrin-i Evvel dönemine ait maaşı olan 300 kuruşu Cemaat-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Fetvahane Mübaşiri Seydi Veysel imzalı senet. [23 Teşrin-i Evvel 1329]-1913-11-05
ACNEVP00151.jpg.jpgKostadinos Drendakis received 30 dr. by the Evkaf as a salary for his accountant services.-1914-03-22
ACNEVP00054.jpg.jpgCami-i Atik Mahallesi'nde Ali Hüseyin ile Maçka Mehmed'in maaş alıp almadıkalarına dair vilayete hitaben ilm-i haber.-1918-08-01
ACNEVP00016.jpg.jpg
Aknowledgent to the prefecture of Muslim council of Elders of the appointments of new religious functionaries.-1919-01-31
ACNEVP00018.jpg.jpg
Todo Neronun 1332 senesi Teşrin-i Evvel ve Teşrin-i Sani aylarına Mahsub 416 kuruş Tercümanlık maaşını Cemaat-i İslamiye Dairesinden aldığını gösteren pusula. [Teşrin-i Sani 1332]-1916-12
ACNEVP00009.jpg.jpgGazi Hasan Paşa Camii-i Şerifi vazifelilerinin Kanun-Sani 1326 dönemine ait maaşlarını aldıklarına dair pusula. [5 Şubat 1326]-1911-02-18
ACNEVP00036.jpg.jpgParayı, nahiye(?) postahanesinden kamilen teslim aldığına dair Mollazaki İbrahim Efendi'nin İslam Eytam Nezareti Reisi Bekir Efendi’ye yazsısı. [14 Mayıs 1330]-1914-05-27
ACNEVP00025.jpg.jpg
Instructions of the Ministry of Finance concerning the time of depositing of the wages of the civil servants.-1918-03-12
1-10 / 18
  • 1
  • 2