1-10 / 56
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVP00129.jpg.jpgMektebe alınan Rum Muallimin 1315 senesi Haziran dönemine ait maaşı olan 300 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Darüt-Terakki Mektep Müdürü Mehmed imzalı ilm-i haber. [30 Haziran 1315]-1899-07-12
ACNEVP00136.jpg.jpg1307 senesi Teşrin-i Evvel ayına ait 1 aylık maaşı olan 100 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair 1. sene Muavini İbrahim imzalı senet. [15 Kanun-i Sani 1307]-1892-01-27
ACNEVP00182.jpg.jpg1308 senesi Haziran ayına ait İstihkakı olan 44 kuruşu İhtiyat Sandığı'ndan alındığına dair ilm-i haber. [31 Ağustos 1308]-1892-09-12
ACNEVP00118.jpg.jpg1312 senesi Teşrin-i Evvel maaşı olan 200 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Seyyar Memuru Musa Kazım imzalı senet. [25 Kanun-i Evvel 1312]-1897-01-06
ACNEVP00139.jpg.jpgTeşrin-i Sani-Kanun-i Evvel 1312 dönemine ait 2 aylık maaşı olan 300 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Maarif Katibi Mehmed Ali imzalı makbuz. [9 Kanun-i Sani 1312]-1897-01-21
ACNEVP00181.jpg.jpg1312 senesi Teşrin-i Sani maaşı olan 750 kuruşun Maarif-i İslamiye Sandığı'ndan alındığına dair senet. [11 Mayıs 1312]-1896-05-23
ACNEVP00133.jpg.jpg1307 senesi Teşrin-i Evvel maaşı olan 15 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair 7. sene Muavini Hüseyin imzalı senet. [15 Kanun-i Sani 1307]-1892-01-27
ACNEVP00138.jpg.jpgVilayet Maarif Meclisinin kararı mucibince hususi mektebinin masarifatına medar olmak üzere ve ilave olunan bir Rum mualliminin maaşı için 300 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Mekteb Müdürü imzalı pusula. [1 Haziran 1315]-1899-06-13
ACNEVP00179.jpg.jpg1307 senesi Temmuz ayı maaşı olan 150 kuruşu Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Hitabet Muallimi Cemali imzalı senet. [16 Teşrin-i Sani 1308]-1892-11-28
ACNEVP00125.jpg.jpg
1311 senesi Nisan ve Mayıs ayı maaşlarını maaş Sandığı'ndan aldığına dair Yedinci Sene Muallimi Mehmed imzalı pusulalar. [19 Teşrin-i Evvel-6 Teşrin-i Sani 1312]-1896-10-31; 1896-11-18
1-10 / 56