1-20 / 192
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVO00163.jpg.jpgLiman Reisizade Ahmed Efendi'nin yetimlerinin vasisi olan anneleri Kübra binti Mustafa'nın, Mehmed, Mustafa, Ali ve Hüsnü Efendiler ile Kızı Hayriye Hanım'ın emlak ve akarının hasılat ve masraflarını gösteren muhasebe defteri. [31 Mart 1316]-1900-04-13
ACNEVO00114.jpg.jpgTerzi Ali eytamının muhasebesi. [Mart 1300]-1884-03
ACNEVO00109000.jpg.jpg
Karvozade Fehim Efendi'nin yetimi Süleyman Bey'in tahsilat ve sarfiyet muahsebe defteri.-1907-01-03
ACNEVO00107.jpg.jpgMutasarrıfları Apostol Hacaki yetimleri Yorgi Hacaki ve Kaliça Haçaki (?) eli ile aldığı paraları gösteren beyanname. [14 Mart 1322]-1906-03-27
ACNEVO00100.jpg.jpg
Müteveffa biraderinin mevcud nukud v.s akarından yetimlerinin nafakalarının ödenmesine dair Darmaraki Hasan imzalı istida. [30 Temmuz 1308]-1892-08-11
ACNEVO00094.jpg.jpgKalyoncu Yunusaki Abdülhay'ın nafakası olan 100 kuruşun Eytam Sandığı’ndan alındığına dair Vasi Adil imzalı senet. [25 Teşrin-i Evvel 1293]-1877-11-06
ACNEVO00079.jpg.jpg
Orphans Ali, Ivrahim and Ahmet Housein Zoumadaki's guardian Ali Moumadakis asks the permission to sell the real estates owned by the orphans in order to cover their daily expenses.-1909-03-24
ACNEVO00073.jpg.jpg
Mustafa Gaçaki veya Kançaki'nin eytamının mülklerinin miktarını gösteren pusula.--
ACNEVO00072.jpg.jpgMaktulen vefat eden Esna Hatun'un techiz ve tekfini için İbrişimalaki Molla Osman'dan alınan helva malzemesi masrafı olan 227 kuruş 35 parayı merkuma verilmek üzere Eytam Sandığı'ndan aldığına dair İsmail Hakkı imzalı pusula. [12 Nisan 1305]-1894-12-16
ACNEVO00067.jpg.jpg
The council consists of the supervisor of the orphan properties: Housein Mpilmi Dervisaliefentaki and the members Kamper Mpentevaki, Nazim Mpampa-Zade, Housein Kiami Mpampa, Ivrahim Ketsetzaki and Mehmet Kademaki.-1903-12-04
ACNEVO00031.jpg.jpgÇakaki İbrahim Efendi yetimlerinden Melek’in nafakası için 9000 kuruşun vasisi Çakaki Osman Efendi’den alınması hususunda dilekçe. [5 Şubat 1303]-1888-02-17
ACNEVO00030.jpg.jpgKurdoğlu Hacı Kanberağa Eytamı’nın Ramazan masrafı fevkalade olarak 250 kuruşun sarf ve itası vasileri Mustafa Efendi tarafından istida olunmakla keyfiyetin taht-ı karara alınması hususunda verilen dilekçe. [26 Nisan 1304]-1888-05-08
ACNEVO00021.jpg.jpg
Kamer Binti Selim Odabaşaki yetimlerini gösteren pusula. [5 Teşrin-i Evvel 1327]-1911-10-18
ACNEVO00179.jpg.jpgTowards the public prosecutor. The writer reports that Emine, daughter of Yusuf, 15 Years Old, orphan by Mother, left her residence and her profligate father the writer asks the prosecutor to have her found.--
ACNEVO00175.jpg.jpgThe director of the Muslim orphanage Midat Pasa Haji Mehmet asks to cancel the requisition of the orphnage in order to protect all those poor children that lost their parents, had been tortured by the Bulgars and have no other place to go--
ACNEVO00150.jpg.jpgMüteveffa Fatma Hanım'ın oğlu İbrahim'in hissesine düşen mirasın İslam Eytam Sandığı'na teslimi lazım gelen 1836 kuruş 10 paranın Fatma Hanım'ın eşine verilmesine dair ilm-i haber. [1 Safer 1291]-1874-03-20
ACNEVO00148.jpg.jpgÜmmüzadesi Caferopola Halime Hanım'ın Ramazan levazımı için mahsus nafakasının verilmesine dair vasisi Şakir tarafından yazılan istida. [14 Şaban 1290]-1873-10-07
ACNEVO00133.jpg.jpg
Konani (?) Kariyeli Alyonaki Dimitri ve eşi Maria'nın İslam Emval-i Eytam Sandığı'na olan borcuna karşılık rehine bırakmış olduğu mülklerinin beyannamesi. [7 Zilhicce 1288]-1872-02-17
ACNEVO00132.jpg.jpgİbadizaki (?) Kör Mehmed'in nafakası olan 25 kuruşu Eytam Sandığı'ndan aldığına dair vasisi Mehmed Esad imzalı senet. [1 Ağustos 1297]-1881-08-13
ACNEVO00090.jpg.jpg
Housein Volionitakis, father and guardian of the under age Children Ivrahim, Hatijes and Mustafa, receives an amount of the property of the children in order to buy land on their name-1916-09-26
1-20 / 192
Discover
Browse