21-40 / 192
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVO00086.jpg.jpg
Council of relatives of the under age orphan children Mustafa and Husein, sons of Arap Arnaoutaki-1908-08-02
ACNEVO00076.jpg.jpgRıdvak Kapıkolaki eytamının emlakinin satılması ile ilgili olarak mülteziminin masrafı olan 5 drahmiyi aldığına dair Hacı Hasanaki Hüseyin imzalı senet [26 Nisan 1321]-1905-05-09
ACNEVO00057.jpg.jpgTeşrin-i Evvel 1311 tarihli Eytam Sandığı müdürü yazan yazı.-1895-11
ACNEVO00037.jpg.jpgMüteveffa Halim Efendi Albotaki’nin eytamından alınan 243 kuruş 15 paranın makbuzu. [29 Şubat 1303]-1888-03-12
ACNEVO00028.jpg.jpgMüteveffa Mustafa Efendi’nin oğlu Zihni'nin vasisi Cemali Efendizade Mehmed İzzet, alacağı olan parayı Mustafa’nın ödeme imkanı olmadığından bir mülkünün satılarak ödenmesi hususunda vasisi tarafından verilen dilekçe. [20 Kanun-i Sani 1304]-1889-02-01
ACNEVO00015.jpg.jpgEytam Meclisi Heyet-i Aliyesi’ne gönderilen Çalaki Bey Ahmed’in yetimi Hasan’ın zaruri ihtiyaçları için 4 gümüş mecidiyenin kendisine sarf edilmesi hususunda dilekçe. [28 Mart 1304]-1921-01-29
ACNEVO00002.jpg.jpg
İsmail Efendi'nin vasi olduğu Salihoğlu Yetim Hüsnü ve Ahmed’in emlakından tahsil olunan paraları gösteren hesap defteri ve pusulası. [1331-1332]-1916; 1917
ACNEVO00180001.jpg.jpg
Eytam Sandığı 21 Teşrin-i Sani 1269- 17 Kanun-i Evvel 1269 tarihleri arası varidat ve masarifat yevmiye defteri-1853-12-21; 1853-12-29
ACNEVO00176.jpg.jpg
18 Kanun-i Sani 1320 tarihli meclis toplantısına sunulmuş olan istidalar [18 Kanun-i Sani 1320]-1905-01-31
ACNEVO00165.jpg.jpgTebliğ edilen borcun muhasebesinin görülmesi hakkında Divan Komisyonuna arzuhal gönderildiği ve muhakeme Sırasında Eytam İdaresinin ibraz ettiği senetlerin sahte olduğundan durumun Mahkemeye havale edilmesi için Divan Komisyonuna takdim edilen arzuhal.--
ACNEVO00155.jpg.jpgMüteveffa Hamamcı İbrahim Ağa'nın yetimesi Ümmü Gülsüm'ün 94 senesi Ramazan nafakası olan 11 kuruş 10 parayı Eytam Sandığı'ndan aldığına dair vasi Hüseyin imzalı pusula. [12 Teşrin-i Sani 1293]-1877-11-24
ACNEVO00142.jpg.jpg
Balurzaki Ahmed Ağa'nın eytamının muhasebesi. [1306-1307]-1890
ACNEVO00120.jpg.jpgDerviş Nazifaki eytamına ait boş dosya muhafazası.--
ACNEVO00117.jpg.jpg
Council of the (?) Muslim Elders. The council accepts the proposition of the Family Council of the orphan İnaetis to appoint as her guardian her husband Osman Bistolakis.-1900-08-17
ACNEVO00116.jpg.jpg
Nazım Efendi yetimleri Ahmed ve Mehmed Beyler'in vasileri Bıçakçızade Osman tarafından 1329 senesi muhasebesini gösteren defter. [25 Eylül 1330]-1914-09-08
ACNEVO00056.jpg.jpgHacı Derviş eytamı Hasan ve Afife'nin 1294 senesi Rebiyyülevvel ayı nafakası olan 120 kuruşu Eytam Sandığı’ndan aldığına dair Arzuhalci Zaki Mehmed Ali imzalı senet. [3 Cemaziyelevvel 1294]-1877-05-16
ACNEVO00050.jpg.jpg
Muhtelif eytama ait hesap kayıtlarını ihtiva eden defter [1283]-1867; 1868
ACNEVO00044.jpg.jpgHasan Nerdibanaki'nin yetimlerinin dosya muhafazası.--
ACNEVO00032.jpg.jpgKoçolya Mehmed’in kızı Kübra evlendiği için çehizine medar olmak üzere Eytam Sandığı’ndaki hesabından karşılanması hususunda vasisi Mustafa Efendi tarafından verilen dilekçe. [12 Temmuz 1303]-1887-07-24
ACNEVO00005.jpg.jpg
Hacı Arifaki ve müteveffa Hacı Arifaki yetimi Hüseyin’in hesabı. [Eylül 1328]-1912-09
21-40 / 192
Discover
Browse