Üsküdar İskele Memuru Muavini Mehmed'in Pazartesi günü gelebileceğine dair yazdığı cevabi mektubu. [7 Eylül 1331]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACDCGVP00063.jpg692.16 KBJPEG
Başlık
Üsküdar İskele Memuru Muavini Mehmed'in Pazartesi günü gelebileceğine dair yazdığı cevabi mektubu. [7 Eylül 1331]
Tanım
Evkaf-ı Hümayun Akarat-ı Vakfiye Müdüriyet-i Aliyesi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1915-09-20
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/63220
Koleksiyonlar
Biçim
17,5-23 cm
Kod
ACDCGVP00063
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.