21-40 / 62
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVS00025.jpg.jpg
Valaki Mustafa Efendi'nin İhtiyar Meclisi'ne havale buyurulan müteveffa (?) Hatun'un terekesini konu alan arzuhali. [22 Mart 1289]-1873-04-03
ACNEVS00021.jpg.jpg
Müteveffa Hüseyin Bey'in veraset taksimi. Kritiki Politeia. [27 Mart 1330]-1914-04-09
ACNEVS00003.jpg.jpg
Fıstıklı Köyü'nde yaşayan müteveffa Seferaki Osman Ağa'nın emlakını gösteren defter.--
ACNEVS00045.jpg.jpg
Marozopola Saadet Hanım'ın terekesi akçesinden ödenen meblağı gösteren hesap pusulası.--
ACNEVS00037.jpg.jpg
Mazlum Ayas Gönaki'nin mirasçılarının listesi olup, Müessesat-ı Diniye Sandığı emanetinde saklanan nüsha. [10 Şubat 1316]-1901-02-23
ACNEVS00032.jpg.jpgEceli ile vefat eden Mevlid Ağa Paşalaki'nin geride bıraktığı Hacı Ahmed Efendi Paşalaki ve kızkardeşi Emine Paşalopola'nın terekesinin taksim olunacağının bir kıta fetva ile bildirilmesine dair Mustafa Paşalaki'nin istidası. [8 Eylül 1326]-1910-09-21
ACNEVS00024.jpg.jpg“Müteveffa Mehmed İspilayotaki'nin terekesinin evrakıdır” yazılı bant.--
ACNEVS00031.jpg.jpg
Mahmudpaşa'da Servi Mahallesi'ndeki emlaka mutasarrıf olan Osman Nuri Efendi'nin vefatı ile eşi ve çocukları arasında mirasının taksimi konusunda takrir. [16 Nisan 1323]-1907-04-29
ACNEVS00012.jpg.jpgReşid olmadığı halde evlenen Hüseyin'in babası Hacı Edip Ağa’nın vefatı sırasında kendisine miras kalan mallarının kendisine teslimine dair dilekçesi. [9 Temmuz 1304]-1888-07-21
ACNEVS00059.jpg.jpg
Hacı Said Besimçaki evladının miras taksimini gösteren belge.--
ACNEVS00058.jpg.jpg
Kadem Musazaki'nin emlakini gösteren defter.--
ACNEVS00056.jpg.jpgMerhum Yorgi Burcaki'ye ait dosya muhafazası.--
ACNEVS00044.jpg.jpg
Writer states Chania Moufti that her ex husband Hasan Nouraki or Mousaraki had been killed (Esfagi) in Sarakines Selinou his properties were inherited by his sons because his wife had divorced him (Xekapinothi) however her first son had been killed too.-1908-10-13
ACNEVS00020.jpg.jpgMüteveffa Çoronaki Şakir Ağa'nın terekesinden ahalideki ve Mecidoğlu Ahmed Efendi vasıtasıyla tahsil olunan meblağı gösteren liste. [4 Kanun-i Evvel 1307]-1891-11-16
ACNEVS00017.jpg.jpgTereke miktarlarını gösteren cetvel. [12 Eylül 1314]-1898-09-24
ACNEVS00014.jpg.jpg
Veli bin Selim Mollavelaki eytamı dosya muhafazası içinde Melike Arnavudopola'nın terekesi ve mirasının taksim belgeleri. Ali Çakaraki'nin eşi Melike Arnavudopola'nın eytamı dosya muhafazası. [27 Şubat 1317]-1902-05-12
ACNEVS00001.jpg.jpgVefat Eden Mahkeme Memuru Hüseyin Efendi'nin terekesi için dellaliye ücretinin bakiyesi hakkında dallanın yazdığı dilekçe ve ödendiğine dair Liva-i Istram İhtiyar Meclisi'ne hitaben yazılan tezkere. [8 Cemaziyel Ahir 1292]-1875-06-12
ACNEVS00052.jpg.jpgHamryakolu müteveffa İbrahim Rızaki'nin vefatından dolayı satılan terekesini gösteren liste. [14 Teşrin-i Evvel 1290]-1874-10-26
ACNEVS00033.jpg.jpg
Tiraki (Topraki(?)) Müteveffa Hüseyin Ağa'nın terekesi ve biraderleri ile müşterek olan emlakın kaydı. [13 Teşrin-i Sani 1305]-1889-11-25
ACNEVS00002.jpg.jpg
Merhum Pastalaki İbrahim Ağa'nın kassamının sarfı--
21-40 / 62
Discover
Browse