1-20 / 64
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACNEVFM00031.jpg.jpgMehmed Ağa ibn El-Hac Ahmed Mankazaki ile Seyyde binti Tosun Babakaki'nin nikah akdi. [13 Zilhicce 1304]-1887-09-02
ACNEVFM00021.jpg.jpg
Yusuf ibn Hüseyin Degozaki ile Hüsniye Binti Hüseyin Pulalaki’nin evlenmelerinde sakınca olmadığına dair dilekçe ve bu kişilerin akd-i nikah sureti.-1916-06-16
ACNEVFM00005.jpg.jpgNikahlı eşi Aliye Hatun’un müneccimlik yapması ve tembihine rağmen bundan vazgeçmeyip devam ettirmesi nedeniyle Hamit Efendi’nin şikayet dilekçesi. [29 Mayıs 1306]-1890-06-10
ACNEVFM00004.jpg.jpgEşi Hamide Binti Ömer Halikotaki’yi kaçıran Bayram İsfakanaki’nin çağrılarak eşini kendisine teslim etmesini ve gerekli cezalandırılmasını isteyen Hüsnü Ledanaki’nin dilekçesi. [11 Kanun-i Sani 1305]-1890-01-23
ACNEVFM00043.jpg.jpg
Keçecizaki Hasan Ağa'nın kızı Kübra Hanım'ın nikahtan evvel yaptığı masarifatlarını miktarını gösteren liste. [28 Ramazan 1321]-1903-12-18
ACNEVFM00041.jpg.jpgKostadinos K. Mitsotakis bought from the widow of Vei Maroudaki land for 420 Gr.-1880-04-30
ACNEVFM00037.jpg.jpg
Report by the medical expert (Iatrodikastis). The doctor states that the daughter and the son of Mehmet Hojakalakis have been infected by small pox and therefore he whole family should not leave home-1908-03-15
ACNEVFM00029.jpg.jpgMustafa Ağa bin Mehmedalaki Hüseyin ile Hayriye binti Hasan Hocaki'nin nikah akdi. [27 Şaban 1315]-1898-01-21
ACNEVFM00009.jpg.jpg
Eytam ve Evkaf Meclisi Riyaset-i Alisi’ne Anatolaki Mehmed’in eşi Ümmi’nin kendisine birtakım fena sözler söyleyen Safrapola Azime’den şikayeti. [10 Mayıs 1313]-1897-05-22
ACNEVFM00007.jpg.jpgSaliha Binti Hasan Kotali’nin şeriata mugayir davranışlarda bulunması nedeniyle eşi Mehmed Ağa Yamanaki tarafından verilen şikayet dilekçesi. [17 Haziran 1306]-1890-06-29
ACNEVFM00053.jpg.jpg
Nikah akid defteri. Kürd Hüseyin Ağa ile Fatma binti Kahir. [9 Zilkade 1267]-1851-09-05
ACNEVFM00047.jpg.jpg
İbrahim Mollazaki Fevzi nüfus kaydı.--
ACNEVFM00042.jpg.jpgKomak oğlu Arif'in nikahlı eşini boşadıktan sonra tekrar başka bir mahalde nikahına almış ve evine getirmiş olduğundan bahisle şeriate göre bu durumun tetkik edilmesine dair Bürüncük Kariyesi imamı, muhtarı ve ihtiyar heyetinin dilekçesi. [22 Temmuz 1336]-1920-07-22
ACNEVFM00027.jpg.jpgGirid Mevki-i Daimisi 153. alayı 1. taburu 2. bölüğü Yüzbaşısı Fuad Ağa'nın istirataki Hacı Ahmed Ağa'nın kerimesi ile izdivacında mahsur olmadığına dair ilm-i haber. [23 Teşrin-i Sani 1305]-1889-12-07
ACNEVFM00008.jpg.jpgHamal Ahmed Sapalaki’nin eşi Rağbiye Binti Mehmed Balaki hastalığı sebebiyle annesinin evinde kalmış evine döndüğünde eşi, Rabia Hanım ve evladını kabul etmediğinden Ahmed Efendi’nin Rabia’yı kabul etmesi için Rabia Hanım’ın dilekçesi. [1 Mart 1306]-1890-03-12
ACNEVFM00006.jpg.jpgŞamlı Mehmed Kaptan’ın nikahlı eşi Ali İdraraki’nin kızı Sinsineyi Asakir-i Şahane’nin istibtallarından Miri Dakik fabrikasında çalışan Ahmed Çavuş’un kendi evine götürdüğü için gereğinin yapılmasına dair Cafer ibn Musa İdraraki’nin dilekçesi [23 Temmuz 1306]-1890-08-04
ACNEVFM00059.jpg.jpg
Aslen Uyanu Kazası’ndan olup misarifeten Katip Ali Mahallesi’nde oturan Cemile Binti Ramazan adlı genç kızın mani-i şeri ve askerde nişanlısı olmadığından talibi bulunan Batınçaka Kariyeli Tayyip Bin Emin ile akd-i nikah etmek üzere verilen izinname. [22 Nisan 1334]-1918-04-22
ACNEVFM00057.jpg.jpgSıdıka Binti Reskaki Mustafa ile Hüseyn Kankalaki Bin Mehmed'e aid izdivaç hücceti [4 Zilkade 1304]-1887-07-25
ACNEVFM00056000.jpg.jpg
Haydar Hamdullaki ibn Osman ve Fatma Regozopula arasındaki davanın zabt-ı dava dosyası. [11 Muharrem 1306]-1888-09-17
ACNEVFM00015.jpg.jpg
Kuyumcu Ali ibn-i Mehmed İbriyalaki veya Paçohaki ile Nazife binti Arab Sakinoğlaki’nin boşanması üzerine Mihr-i Müeccel ve nafaka talebi ve dava dosyasının karton muhafazası.-1914-03-13
1-20 / 64
Keşfet
Araştır