21-40 / 64
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVFM00048.jpg.jpgThe Muslim Elders of Tiro, Ziro (?) write to Kaimakam Vei concerning some gr. that Vakitopoula (?) has to pay to the 'Vasiliki' Bank they say that she disappeared but they believe that her husband Kostadis will go as Vekilis and take the money.-1871-04-21
ACNEVFM00045.jpg.jpgAhmed Deliçoryasaki ve zevcesi İnayet Ustahosaki dosya muhafazası (Empty)--
ACNEVFM00036.jpg.jpgEşi Hassa Ordu-ı Hümayunu süvari alayının katibi Nedim Efendi kendisini boşadığından nafaka ve mihr-imüellenin kendisine ödenmesi için gereğinin yapılmasına dair Girid Fırka-ı Askeriyesi’ne mensup Mızıka Yüzbaşısı Aziz Ağa'nın kerimesi Zehra imzalı dilekçe-1896-09-13
ACNEVFM00016.jpg.jpg
Ahmed Efendi Kundakçaki Bin Hacı Mehmed ile Hatice Binti Reşid Arzıhalcizaki’nin dava dosyası karton muhafazası ve boşanma davası tutanağı. [25 Teşrin-i Evvel 1912]-1912-10-25
ACNEVFM00038.jpg.jpgTo the public prosecutor. 5 months ago Haji Moustafas Yalissakis divorced his wife Elfige Damoulopoulan who is pregnant, already in the 7 month. [20 Ağustos 1318]-1902-09-02
ACNEVFM00028.jpg.jpgHasan ibn Ali Botaçaki ile Hamide binti Ali Çaçoronaki'nin nikah akdi. [10 Zilkade 1305]-1888-07-19
ACNEVFM00024.jpg.jpgMehmed Ağa Bin Hüseyin ile Mecide Binti El-Hac Mehmed Harovataki'nin nikah akdi.--
ACNEVFM00050000.jpg.jpg
Nazife Saloğlupola'nın Selim Trolitaki'ye açmış olduğu boşanma davası. Dosya içerisinde nikah akdi belgesi ile aile bilgileri bulunmaktadır [Evlilik tarihi: 4 Cemaziyelahir 1297]--
ACNEVFM00044.jpg.jpgReceipt. 26 dr. has been payed to the doctor (?) by Hasan Makridaki for treating his late fiancee Kioubras of Hasan Ketsemdaki.-1904-05-29
ACNEVFM00035.jpg.jpg
Adem adlı birinin evlilik akdi için mihr-i müeccel olarak tespit edilen miktarı gösteren pusula.--
ACNEVFM00013.jpg.jpg
Kazım ibn-i Sabri Çalpaki ile Elfiye binti İbrahim Hacı Deropişaki’nin nikah akdi ve boşanma davası. Ayrıca dava dosyası karton muhafazası.-1910-06-18; 1914-04-17
ACNEVFM00011.jpg.jpgTenekeci Hasan Bazaza’nın eşi aynı evde yaşyan annesinin eşine gayr-i meşru kelimeler söyleyip şiddet uyguladığından şikayetle Mühtediye Fatma Binti Abdullah’ın dilekçesi. [22 Kanun-i Sani 1304]-1889-02-03
ACNEVFM00064.jpg.jpgGirit Fırka-ı Askeriye İdare Zabitlerinden Kolağası Saadeddin Efendi'nin Mirliva Agah Paşa'nın kerimesiyle izdivacında kanuni bir mahzur bulunmadığına dair tezkere. [28 Nisan 1303]-1887-05-10
ACNEVFM00062.jpg.jpg
Yalı Subaşı Mahallesi sakinlerinden Latife Binti Celaleddin Ağa adlı genç kızın evlenmesinde şeri manisi ve askerde nişanlısı olmadığından Katip Ali Mahallesi’nden Ramazan Bin İsmail ile akd-i nikah etmek için izinname talebi. [28 Nisan 1334]-1934-04-28
ACNEVFM00060.jpg.jpg5. Odru Nizamiye 34. Tabya, 4. Taburundan İbrahim Efendi'nin Feyzaki Ali Ağa'nın kerimesi Cazibe Hanım ile izdivacına dair izinname. [23 Teşrin-i Evvel 1313]-1897-11-04
ACNEVFM00046.jpg.jpg
Hacı Mehmed Efenidnin müvekkilesi ve kerimesi Ayşe Hanım ile küçük kızları Zeliha Zişan Hanımların infak ve idareleri ile ilgili dava zabtı.--
ACNEVFM00019.jpg.jpgFahriye binti İbrahim Mavrolaki adlı hanımın eşi Mehmed ibn Salih ile aralarındaki mahkeme hakkında Belge. [24 Teşrin-i Sani 1330]-1914-11-24
ACNEVFM00010.jpg.jpgMehmed Ağa’nın nikahı altında iken kendisine kötü muamele eden ve evden kovan eşi hakkında şikayette bulunan Yıldıze Şerbet Çopola’nın dilekçesi. [9 Safer 1306]-1888-10-15
ACNEVFM00001.jpg.jpg
Çorbacaki Molla Mehmed Bin Süleyman ile Nazife Bint-i Mehmed Esad’ın nikah akdi.-1878-08-18
ACNEVFM00023.jpg.jpg
Şevket Hanım Binti Yusuf Efendi ile Talibi Ahmed Ağa Bin Şerif Ağa'nın evlenmelerine bir mani olmadığına dair mahalle muhtarı tarafından verilen ilm-i haber. [26 Nisan 1334]-1918-04-26
21-40 / 64
Discover
Browse