1-10 / 40
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVFM00002.jpg.jpg
Mustafa ibn-i Mehmed ile Emetullah binti Vekile Hüseyin Efendi’nin nikah akdi. [6 Rebiyül Ahir 1317]-1899-08-14
ACNEVFM00061.jpg.jpgNizamiye 36.Alayın 3.Taburunun 2. Bölüğü Mülazım-ı Sanisi Osman Efendi’nin 154. Alayın 2. Taburunda Kolağası Mustafa Ağa’nın kerimesiyle akd-i izdivaçlarında mahzur olmadığına dair 1. Fırka kumandanı Hasan Tahsin Bin İbrahim imzalı tezkere. [21 Temmuz 1306]-1890-08-02
ACNEVFM00032.jpg.jpg3. Ordu-ı Hümayuna mensup Redif 47. alayının 3. taburunun 2. bölüğü Yüzbaşısı İbrahim Efendi'nin İzzettin istihkamı yakınında oturan Besbiraki Cemal Ağa'nın kızı ile evlenmesine izin verilmesine dair tezkere. [13 Haziran 1313]-1897-06-25
ACNEVFM00025.jpg.jpg
Meryem adlı bir hanımın boşandıktan sonra mihri 10 fransız altını mihrini altın olarak İstediğine dair açmış olduğu davadaki şahitlerin ifadelerinin tutanakları.-1921
ACNEVFM00017.jpg.jpg
İzzet Baavnaki’nin dava dosyası karton muhafazası ve nikah akdi. [30 Nisan 1318]-1902-05-13
ACNEVFM00014.jpg.jpgAdile Rüstempoladiyafiçopola Binti Rüstem ile Ülemazade Bahaeddin Efendi’nin davasının karton muhafazası (İçi boş)--
ACNEVFM00033.jpg.jpgEdhem Hamidaki ibn Abdülhamid ile Emetullah Malamonapola ibnetü Mevlid'in nikah akdi. [2 Teşrin-i Evvel 1303]-1887-10-14
ACNEVFM00022.jpg.jpgHilmi ibn Bekir Molla Bekraki ile Ayşe binti Salih Ağa Turşucaki'nin nikah akdi. [19 Zilhicce 1315]-1898-05-11
ACNEVFM00030.jpg.jpg
Mustafa adlı şahıs ile Hacı Kulunun zevcesi Adile Hanım arasındaki davanın zabtı. [Şubat 1319]-1904-02
ACNEVFM00063.jpg.jpgHassa Ordusu 3. alayından Yüzbaşı Vekili Ali Efendi'nin Merhum Müftü Mustafa Efendi'nin kerimesi ile izdivacında bir mani olmadığına dair iziname. [14 Haziran 1303]-1887-06-26
1-10 / 40

Discover