1-10 / 64
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACNEVFM00054.jpg.jpg
Naciye Binti Hasan'ın evlenmesinde şer'i bir mani olmadığı ve Bali Subaşı Mahallesi doğumlu Hurşid adlı şahıs ile evlenmek üzere gerekli olan izinnamenin verildiği hakkında Cemaat-i İslamiye riyasetine takdim edilen izinname. [10 Nisan 1334]-1918-04-10
ACNEVFM00052.jpg.jpgNikah katiplerinden ....Efendi'nin fetvası üzerine Arapça bir nikah akdi Kadı Elhac Hüseyin tarafından imzalanmış.--
ACNEVFM00055.jpg.jpgGümülcüne'ye giden Rahova muhacirlerinden Abdülvahap'ın eşini nafakasız ve sefil bir durumda bıraktığı dolayısıyla mahkemeye çağrılarak ya eşine nafakasını göndermesi ya da eşini boşaması hususunda alınan karar.-1921-10-17
ACNEVFM00039.jpg.jpgİbrahim Bin Cemali Azizaki ile Hikmet Binti İbrahim Sopolaçaki arasında akd-i nikaha şer'i bir mani olmadığına dair ilm-i haber.-1923-12-05
ACNEVFM00051.jpg.jpgnikah akdi için hazırlanmış matbu form.--
ACNEVFM00058.jpg.jpg
Baba Kapusu kariyesinde Yetim Ağazade İbrahim Bey'in çiftliğinde oturan eşi Penbe Karalopola'nın Tatliki üzerine eşinin üzerinde bulunan eşyanın zimmetinden alınması hususunda Musa Bin İbrahimaki'nin dilekçesi. [17 Teşrin-i Sani 1307]-1891-11-29
ACNEVFM00049.jpg.jpg
Report of family expenses ( Ikogeniaka Vari)--
ACNEVFM00046.jpg.jpg
Hacı Mehmed Efenidnin müvekkilesi ve kerimesi Ayşe Hanım ile küçük kızları Zeliha Zişan Hanımların infak ve idareleri ile ilgili dava zabtı.--
ACNEVFM00040.jpg.jpgSüvari 3. alayı 5. bölüğü Mülazım Yüzbaşısı İbrahim Rasim Efendi'nin Tophane Mahallesi ahalisinden İsmail Efendi kızı ile evlenmesine dair kanuni bir mahsur olmadığı hususunda tezkere. [13 Ağustos 1303]-1887-08-25
ACNEVFM00038.jpg.jpgTo the public prosecutor. 5 months ago Haji Moustafas Yalissakis divorced his wife Elfige Damoulopoulan who is pregnant, already in the 7 month. [20 Ağustos 1318]-1902-09-02
1-10 / 64

Keşfet

Tür