1-10 / 16
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVFM00058.jpg.jpg
Baba Kapusu kariyesinde Yetim Ağazade İbrahim Bey'in çiftliğinde oturan eşi Penbe Karalopola'nın Tatliki üzerine eşinin üzerinde bulunan eşyanın zimmetinden alınması hususunda Musa Bin İbrahimaki'nin dilekçesi. [17 Teşrin-i Sani 1307]-1891-11-29
ACNEVFM00002.jpg.jpg
Mustafa ibn-i Mehmed ile Emetullah binti Vekile Hüseyin Efendi’nin nikah akdi. [6 Rebiyül Ahir 1317]-1899-08-14
ACNEVFM00061.jpg.jpgNizamiye 36.Alayın 3.Taburunun 2. Bölüğü Mülazım-ı Sanisi Osman Efendi’nin 154. Alayın 2. Taburunda Kolağası Mustafa Ağa’nın kerimesiyle akd-i izdivaçlarında mahzur olmadığına dair 1. Fırka kumandanı Hasan Tahsin Bin İbrahim imzalı tezkere. [21 Temmuz 1306]-1890-08-02
ACNEVFM00032.jpg.jpg3. Ordu-ı Hümayuna mensup Redif 47. alayının 3. taburunun 2. bölüğü Yüzbaşısı İbrahim Efendi'nin İzzettin istihkamı yakınında oturan Besbiraki Cemal Ağa'nın kızı ile evlenmesine izin verilmesine dair tezkere. [13 Haziran 1313]-1897-06-25
ACNEVFM00022.jpg.jpgHilmi ibn Bekir Molla Bekraki ile Ayşe binti Salih Ağa Turşucaki'nin nikah akdi. [19 Zilhicce 1315]-1898-05-11
ACNEVFM00020.jpg.jpg
Mezarcı Mehmed Ağa ibn Tosun Emiraki ile Cemile Binti Mahmud Ağafaki’nin nikah akdi. [9 Rebiyül-Ahir 1311]-1893-10-20
ACNEVFM00026.jpg.jpgMustafa bin Şerpetçaki Ali ile Zeynep binti Abdullah'ın nikah akdi. [20 Rebiyyülahir 1315]-1897-08-19
ACNEVFM00060.jpg.jpg5. Odru Nizamiye 34. Tabya, 4. Taburundan İbrahim Efendi'nin Feyzaki Ali Ağa'nın kerimesi Cazibe Hanım ile izdivacına dair izinname. [23 Teşrin-i Evvel 1313]-1897-11-04
ACNEVFM00036.jpg.jpgEşi Hassa Ordu-ı Hümayunu süvari alayının katibi Nedim Efendi kendisini boşadığından nafaka ve mihr-imüellenin kendisine ödenmesi için gereğinin yapılmasına dair Girid Fırka-ı Askeriyesi’ne mensup Mızıka Yüzbaşısı Aziz Ağa'nın kerimesi Zehra imzalı dilekçe-1896-09-13
ACNEVFM00029.jpg.jpgMustafa Ağa bin Mehmedalaki Hüseyin ile Hayriye binti Hasan Hocaki'nin nikah akdi. [27 Şaban 1315]-1898-01-21
1-10 / 16
  • 1
  • 2

Discover