1-10 / 14
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVFM00040.jpg.jpgSüvari 3. alayı 5. bölüğü Mülazım Yüzbaşısı İbrahim Rasim Efendi'nin Tophane Mahallesi ahalisinden İsmail Efendi kızı ile evlenmesine dair kanuni bir mahsur olmadığı hususunda tezkere. [13 Ağustos 1303]-1887-08-25
ACNEVFM00057.jpg.jpgSıdıka Binti Reskaki Mustafa ile Hüseyn Kankalaki Bin Mehmed'e aid izdivaç hücceti [4 Zilkade 1304]-1887-07-25
ACNEVFM00056000.jpg.jpg
Haydar Hamdullaki ibn Osman ve Fatma Regozopula arasındaki davanın zabt-ı dava dosyası. [11 Muharrem 1306]-1888-09-17
ACNEVFM00041.jpg.jpgKostadinos K. Mitsotakis bought from the widow of Vei Maroudaki land for 420 Gr.-1880-04-30
ACNEVFM00018.jpg.jpg
Nikah kayıt defteri. [15 Zilhicce 1296 - 15 Şaban 1298]-1879-11-30; 1881-11-13
ACNEVFM00033.jpg.jpgEdhem Hamidaki ibn Abdülhamid ile Emetullah Malamonapola ibnetü Mevlid'in nikah akdi. [2 Teşrin-i Evvel 1303]-1887-10-14
ACNEVFM00063.jpg.jpgHassa Ordusu 3. alayından Yüzbaşı Vekili Ali Efendi'nin Merhum Müftü Mustafa Efendi'nin kerimesi ile izdivacında bir mani olmadığına dair iziname. [14 Haziran 1303]-1887-06-26
ACNEVFM00012.jpg.jpg
Eşi Aliye’nin teslimi hususunda eşinin babası İbrahim Efendi’ye teklifte bulunduğu halde eşini vermeyen İbrahim Efendi’nin celbi ve eşinin kendisine teslim edilmesine dair Mustafa ibn Ahmed’in dilekçesi. [2 Haziran 1304]-1888-06-14
ACNEVFM00028.jpg.jpgHasan ibn Ali Botaçaki ile Hamide binti Ali Çaçoronaki'nin nikah akdi. [10 Zilkade 1305]-1888-07-19
ACNEVFM00010.jpg.jpgMehmed Ağa’nın nikahı altında iken kendisine kötü muamele eden ve evden kovan eşi hakkında şikayette bulunan Yıldıze Şerbet Çopola’nın dilekçesi. [9 Safer 1306]-1888-10-15
1-10 / 14
  • 1
  • 2

Discover