1-20 / 29
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVC00021.jpg.jpgThe Muslim Foundations against Doctor Georgiou Androulidaki-1913
ACNEVC00012.jpg.jpgMustafa Emiraki'nin Müessesat-ı Diniye müdürü aleyhine açtığı dava zabıt dosya kapağı--
ACNEVC00003.jpg.jpgMüteveffa Derviş Mehmed Efendi’nin kızı Zeynep’in Fahişe Cemile’nin yanında olduğu, kurtarılması için kendisine veya başka bir yere teslim edilmesini kabul ettiğine dair Kavurzade Hasan Nesim Efendi'nin yazısı. [29 Haziran 1309]-1890-07-11
ACNEVC00028.jpg.jpgMuslim foundations aganİst Emanuel Sfakis and the others, Paduvas.--
ACNEVC00024.jpg.jpg…Against Efstathiou Papadaki - Stetaki Papazaki'nin evrakını havi (boş) leffedir.--
ACNEVC00022.jpg.jpgHamide Saraylopola'nın Ali Kazazaki hakkında açtığı dava dosya muhafazası.--
ACNEVC00014.jpg.jpgTowards Mr. Ieronimon (?): the writer supports that he had been informed that the servants of the recipient pour out the used water at the yard of the mosque and he complains for that.--
ACNEVC00007.jpg.jpgTo Mr. Papamastiraki. The Director of the Muslim Foundations protests that although he appointed him responsible for a lot of law suits in favor of the Directorate he does nothing-1904-12-08
ACNEVC00019.jpg.jpgMuslim Foundations against Georgiou Modtsou-1915-04-04
ACNEVC00018.jpg.jpgThe writer (Vezit) (The recipient is called theofilestatea) informs that the Evkaf accepte to solve the disagreement concerning the Muslim Cemetery by compromising and sends Ah. Besim as delegate-1905-06-15
ACNEVC00009.jpg.jpg
To Prince of the Greeks Georgion, High Commissioner. The Muslim Directorate's President complains for the law according to which all Monoteli Vakoufia are going to become private properties of the managers and states-1901-07-07
ACNEVC00005.jpg.jpg
The writers (Muslim Elders?) complain that the Muslim Representative of their department acts against the interests of the Muslim Community (Notes for composing an official letter?)-1901-08-02
ACNEVC00023.jpg.jpgOsman Fafulaki ile Nazife Pristopola'nın dava dosya muhafazası parçası.--
ACNEVC00017.jpg.jpgTowards the prefect. The writer Reports that a lot of Muslim children (Moamethanopeda) go from market to market and ask for charity-1900-12-18
ACNEVC00016001.jpg.jpg
Towards the Director: the writer (Minotakis?) asks for the documentation concerning the case of Ioannis Kassavetis and Markos Ianoudakis (?) accused for giving false evidence to the court-1900-11-28; 1900-11-29
ACNEVC00015.jpg.jpg
Towards the President: The writer complaints that the rents for the former Muslim Hospital of Hounkiar haven't been payed for 5 months and that money was supposed to be used for the treatment of the ill Muslims.-1905-03-12
ACNEVC00011.jpg.jpg
Zehra Hacı Osmanopola ile Hasan Koçalizaki arasındaki dava dosyası karton muhafazası-1904-10-07
ACNEVC00025.jpg.jpgBingazili Ali Bin Abdullah'ın zevcesi Kübra Laraçopola firar ettiği hakkında malumat talebi-1908-01-12
ACNEVC00010.jpg.jpgMusazaki İbrahim Ağa'nın kerimesi Fatma'yı iğfal eden Balcızade Hüseyin Bey'den kanunen tanzim-i bikr olarak tahsil kılınan 7000 kuruşun İslam Eytam İdaresi marifeti ile alınmasına dair takrir. [10 Temmuz 1289]-1873-07-22
ACNEVC00004.jpg.jpg
Ali Osman Efendi'nin Selamlık Dairesi olduğu mahdumu Osman Efendi'nin ifadesinden anlaşıldığına dair pusula.--
1-20 / 29
Discover
Browse