21-29 / 29
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVC00029.jpg.jpgThe Muslim foundations against Yousouf Karaİsmailaki-1915-03-09
ACNEVC00027.jpg.jpgMuslim foundations against Vasileiou Emm, Androulidaki--
ACNEVC00020.jpg.jpgThe Muslim Foundations against Marias Kanakopoulas-1903-10-05
ACNEVC00013.jpg.jpg
Towards G. Sarogidi: the writer (President), answering to a previous letter, informs that the land which is mentioned at the law suit against Emm. Zervaki, together with the Jamisi and Sholia (Schools) lands are the properties of the Muslim Community-1906-09-27
ACNEVC00008.jpg.jpgBaliga Nazife kayıptır kendisi tarafından kim takrir verecektir yine iş yarım kalmıştır. Şu ihtiyar herife işin bitmeyeceğini anlatınız, defolup gitsin. Öteki işleri bitirsin ben say eder İzmir'deki Nazife'den vekaletname alırım. Böylelikle işi bitiririz. Bende Ali imzalıdır. [15 Teşrin-i Evvel 1319]-1903-10-28
ACNEVC00006.jpg.jpgMuslim Foundations against Konstadinou Kapelaki--
ACNEVC00026.jpg.jpg
In presence of notary Hasan Houlis Dervis Ali Efendaki: Fatmas Hanounmis Kouyoumjopoulas, identity of whom had been confirmed by policemen Bilal Ali Mpoumpadaki, Housein Tsanihi Arnaoutaki and Housein Houdakis and his wife Melo Fatme and Fatma Moujadopoula-1896-01-17
ACNEVC00002.jpg.jpg9 Kanun-i Sani 1305 tarihinde güpe gündüz Rum Çarşısı’ndaki dükkanlarda birkaç kadının gezmeleri üzerine memuriyet icabınca engellenmelerine dair Evkaf ve Eytam Sandığı Mübaşiri Mehmed tarafından Yazılmış dilekçe. [12 Kanun-i Sani 1305]-1890-01-24
ACNEVC00001.jpg.jpgAdile Arif Ağazolpola ile davalı Nuri Dastaki dava dosyası muhafazası--
21-29 / 29
Discover
Browse