1-10 / 65
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVPR00381.jpg.jpgBağçelik Cami-i Şerifi’nin Vakıf malının 1302 senesi Kanun-ı Evvel başlangıcından itibaren 4 sene müddetle iltizam olunacağına dair müzayede pusulası. [11 Nisan 1303]-1887-04-23
ACREVPR00423.jpg.jpgLeasing contract of the Vakif lands of the children Arif Zarilidaki in Laga Village, for 4 years.-1884
ACREVPR00497001.jpg.jpg
Merhum Veli Paşa Vakfı galledarlarından Resmolu müteveffa Kalyoncu Selim Ağa'nın oğlu Abdullah'ın gallesinde bulunan mülklerin 1299 senesi Ağustos başlangıcından itibaren 3 sene müddetle iltizama verildiğine dair kontrato.-1881-01-18
ACREVPR00565001.jpg.jpg
Dedeoğlu Ahmed Ağa evladlarının Marola Kariyesi'ndeki gallelerinin iltizama verilmesine dair müzayede pusulası. [24 Ağustos 1302]-1886-09-05
ACREVPR00585.jpg.jpg
Leasing concerning the Vakıf lands of Roumeli Mosque, in Roumeli Village from 1892 and for 4 years [Rethimnis(?)]-1882-08-01
ACREVPR00479000.jpg.jpg
Kara Musa Paşa Vakfı'ndan Portkalaki Ahmed Ağa'nın Aya Yani Kariyesi'ndeki emlakının dosyası. - the Vakif lands of Ahmet Haji Portokalaki in Agios Ioannis Village are leased for 4 years-1884-08-01; 1902-08-01
ACREVPR00476.jpg.jpg
Leasing of the Vakıf lands of the wife of Ibrahimaga Fasouliaji in Kalandare Village for 4 years.-1880-08-04
ACREVPR00566.jpg.jpgResmo ahalisinden Teba-ı Devlet-i Aliyye'den ve eshab-ı emlakten Parpariszade Haydar Efendi eşi Nazlı'nın tasarrufundaki Piki Kariyesi'nde icareteynli çiftliğinin icare-i muaccelesinden biriken paranın tahsili için mahkeme masrafının verilmesine dair istida. [8 Kanun-i Evvel 1297]-1881-12-20
ACREVPR00448.jpg.jpg
Alizaki Ahmed Kapudan'ın validesi Fatma Bayrakdaropola'nın Aposameno'da kain gallesinin 1300 senesi Ağustos başlangıcından itibaren 4 sene müddetle 1670 kuruş icar bedeli ile Kerimaki Ahmed'e icar edileceğine dair icarname.-1886-01-09
ACREVPR00474.jpg.jpgLeasing of the Vakıf Lands of Kioubras Hanoumis Fasoulimnejidenas from August 1884 for 4 years in Kalandare Village.-1884-08-01
1-10 / 65

Discover

Issue Date