1-10 / 643
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACREVPR00411.jpg.jpg
Resmo'da müteveffa Amiraki Ali Ağa'nın aşar bedeli olup Liva Mal Sandığı'na medyun olduğu 118 kuruş 31 paranın terekesinden tahsiline dair karar (ekli tahsilat makbuzu). [3 Kanun-i Sani 1309]-1894-01-15
ACREVPR00381.jpg.jpgBağçelik Cami-i Şerifi’nin Vakıf malının 1302 senesi Kanun-ı Evvel başlangıcından itibaren 4 sene müddetle iltizam olunacağına dair müzayede pusulası. [11 Nisan 1303]-1887-04-23
ACREVPR00388.jpg.jpgKüçük Hacı İbrahim Ağa Camii İdaresi’ne meşrut Yalı Mahallesi’ndeki bir dükkanın icara verilmesi hakkında alınan karar. [8 Haziran 1311]-1895-06-20
ACREVPR00379.jpg.jpg
Merhum Küçük Hacı İbrahim Ağa'nın vakfının icare-i vahideli dükkanının 1291 senesi muhasebesini ihtiva eden defter. [1291]-1875; 1876
ACREVPR00423.jpg.jpgLeasing contract of the Vakif lands of the children Arif Zarilidaki in Laga Village, for 4 years.-1884
ACREVPR00449.jpg.jpgGazi Hüseyin Paşa Mahallesi’ndeki Nazlı 'nın bir bab dükkanı bedel-i icarından olarak Nazlı'nın hissesine ait olan 93 kuruş 15 paranın Resmo Evkaf Sandığı’ndan Nazlı'nın vekili tarafından alındığına dair senet. [11 Teşrin-İ Evvel1309]-1893-10-23
ACREVPR00458.jpg.jpg
Küçük Hacı İbrahim Ağa Cami-i Şerifi İdaresi'ne meşrut yalı mahallesindeki bir dükkanın 1318 senesi Kanun-i Evvel'inden itibaren kiraya verilmesi hususundaki ilan. [30 Teşrin-i Sani 1313]-1897-12-12
ACREVPR00461000.jpg.jpg
Çifonaki Arabaki evladlarının Marola Kariyesi'ndeki gallelerinin muhasebe dosyası.-1893
ACREVPR00504.jpg.jpgHacı İbrahim Vakfı galledarlarından eşi Mahmud Ağa Zopola Şevkiye Hanım'ın Marola Kariyesi'ndeki mülkün(?) iltizam bedelinden hissesine ait olan 767 kuruş 32 parayı Vakıf Sandığı'ndan aldığına dair Gülizaroğlu Arif imzalı senet. [2 Teşrin-i Sani 1309]-1893-11-14
ACREVPR00501001.jpg.jpg
Rethimnis Council of the Muslim Elders, the Council approves the leasing through auction of the Vakıf couch grass in certain places.-1902-01-23; 1902-02-05
1-10 / 643

Keşfet

Tür
Yayın Tarihi