1-10 / 12
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVPR00379.jpg.jpg
Merhum Küçük Hacı İbrahim Ağa'nın vakfının icare-i vahideli dükkanının 1291 senesi muhasebesini ihtiva eden defter. [1291]-1875; 1876
ACREVPR00630.jpg.jpgResmo Kazası Minoşa Afraciskana Kariyesi sakinlerinden ve Devlet-i Aliye tebasından İstilyano Bernizaki veled-i vasili mülk ve menzillerinin yarı hissesini müşterisi Nikol Biriznopola'ya sattığına dair ilam. [20 Cemaziyelahir 1291]-1874-08-04
ACREVPR00632.jpg.jpgResmo sakinelerinden ve her biri Devlet-i Akiye tebasından Mariya, Erini Netenyani Dimitrakaki adlı hatunların emlaklarını sattıklarına dair ilam. [17 Recep 1288]-1871-10-01
ACREVPR00636.jpg.jpg
Resmo Kazası Milapotamo nahiyesi muzafatından İpraşimo Katiyrdi sakinlerinden Arap Abdülcebbar ibn-i Ali mülkü olan aynı kariyedeki bahçesini kariye-i mezkure sakinlerinden Arnavut İsmail ibni Mustafa'ya sattığına dair ilam. [21 Safer 1290]-1873-04-20
ACREVPR00617001.jpg.jpg
Resmo Nahiyesi Balalinos Kariyesi sakinlerinden Faful Mustafa bin Hüseyin Kariye-i mezkurede bulunan tarla vesair mülklerini Zenbil Ağa'ya satışına dair hüccet. [5 Rebep 1293]-1876-07-27
ACREVPR00622.jpg.jpg
Bayi Komus Kariyeli Ali Osmanaki'nin miriye zimmeti olmadığına dair ilam. [28 Şubat 1291]-1876-03-11
ACREVPR00067.jpg.jpg
Apandun Komisyonunun reisi olduğunda borçlu olup hasb-ı huzura apandun (abandon/terk etmek) ettiğinden, emlakinin satılması için Mahkeme-i Şeriye'nin ısrarı, apandun ettiğini mahkemeye göstermek için arzuhalini takdim ettiğine dair dilekçesi. [27 Şubat 1294]-1879-05-03; 1883-12-12
ACREVPR00641.jpg.jpg
Resmo Kazası Komus Kariyesi sakinlerinden ve Teba-i Devlet-i Aliye'den İliya Makrizaki veled-i kirayko, aynı köyde bulunan tarla ve emlakını evladları Antuan ve İrini'ye sattığna dair ilam. [16 Rebiyülahır 1287]-1870-07-16
ACREVPR00634.jpg.jpg
Resmo Kazası muzafından İprasis Kariyesi sakinlerinden Maşyo Anilakotaki Veled-i Yorgi zevcesine ait mülkleri aldığına dair ilam. [16 Zilkade 1288]-1872-01-27
ACREVPR00013.jpg.jpg
Christian Elders of village Episkopi of district of Argyroupoli testify that 10 "koilos" field with olive trees located at site Bazaniana that belonged by inheritance to Mousa Disdarakis.-1879-01-26
1-10 / 12
  • 1
  • 2