1-20 / 643
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVPR00581.jpg.jpg
Selling through auction. Committee: Housni Selimefentakis, Moustafa Kemal Karatzedakis, Ali Bentriagadakis; the farms at the periphery of the Agios Andreas village, at Agiasmata location, are fortified to Mehmet Tevfik Aigiorgiannakis, for 51 drachmas.-1915-08-23; 1915-08-29
ACREVPR00575000.jpg.jpg
Aposupar kerimesi Ümmügülsüm'ün dosyası [Ca 1300-1885, Marola]--
ACREVPR00551001.jpg.jpg
Leasing through auction of Fatoume, wife of Roustem Tsabidakis or Tsabidakis, ewkaf lands at the periphery of Amnatos village; fortified to Antonios Starakis.-1900-08-01; 1904-07-18
ACREVPR00529.jpg.jpgThe director of Rethymno Muslim Foundations informs the responsible for the water ("ydronomos") of the aqueduct of Rethymno that Housnis Gisouf Kapetanakis, bought half "masoura" of water, contacted to the residence of his mother Nazife Alireizopoula.-1922-03-13
ACREVPR00498.jpg.jpgBağçelik Kariyesi'ndeki Cami-i Şerif'in idaresine meşrut olan emlakin 1309 senesi Kanun-i evvel başlangıcından itibaren 4 sene müddetle itizama verildiğine dair müzayede pusulası. [Kanun-i Evvel 1309]-1893-12
ACREVPR00489.jpg.jpg
The court of the Rethymno public prosecutors. Opponents: Ahmet Kerimakis and Hatzi (Hacı) Housein Peltekakis against the Rethymno ewkaf represented by the accountant Omer Atfi Omerakis.-1890-09-06
ACREVPR00483000.jpg.jpg
Kara Musa Paşa Vakfı'ndan Salih Ağazaki Hasan Ağa'nın Amentu Kariyesi'ndeki gallelerinin imtiyaz muameleleri dosyası [1311]-1895; 1890-08-01
ACREVPR00475.jpg.jpg
Leasing of the Vakıf lands of Kara Mousa Pasa Mosque in Poumeli Village, for 4 years.-1892-08-01
ACREVPR00471.jpg.jpg
Rethymno administration of the Muslim Foundations announces the selling auction of ewkaf real estate. (Ca 1910).--
ACREVPR00459.jpg.jpgKastel Mahallesi'ne Prevoli Caddesi'ndeki 22 numaralı hanenin alt katında oturan Kanberaki Molla Hasan'ın yarım mezroluk ma-i leziz talebi. [27 Teşrin-i Sani 1321]-1905-12-10
ACREVPR00457.jpg.jpg
Küçük Hacı İbrahim Ağa Cami-i Şerifi'ne bağlı Resmo'da Gazi Hüseyin Paşa Mahallesi'ndeki bir dükkanın 1312 senesi Martı başlangıcından itibaren 1 sene müddetle Molla Mustafa Hamidaki'ye kiralandığına dair icar kontratosu ve müzayede pusulası. [26 Mart 1312]-1896-04-07
ACREVPR00456.jpg.jpg
Kurdzaki Ahmed Ağa'nın aşağıdaki nane ve Pirine Kariye'lerindeki Emlaki Resmo Evkaf İdaresi tarafından iltizamla merhum Ahmed üzerinde takarrur etmişse de mülklerin 1/4 hissesine sahip Resmo Evkaf Sandığı'na ait paranın ödeneceğine dair taahhüdname.-1885-09-15
ACREVPR00415.jpg.jpg
The director of the Muslim Foundaitons of Rethymno Holy Court leases the ewkaf lands of Moustafa Gioulnougian Giesari. From August 1902 and for 4 years; highest bid by Hasan Zouridianakis.-1900-08-01; 1902-08-18
ACREVPR00338.jpg.jpg
Milopotamu Kazası, Ortaköy'de Rençber Yorgi Vasilaki veled-i Vasili adlı şahsın kira bedeli olarak toplam 704 kuruş 18 paralik borcunu Eylül 1309 ayından itibaren 2 ay içinde ödeyeceğine dair senet.-1893-08-30
ACREVPR00337.jpg.jpg
Statements by the Director of Rethimnis Muslim Foundations to Rethimnis Mayor.-1907-09-25; 1907-09-25
ACREVPR00335.jpg.jpgSarizaki Hüseyin Efendi'nin eşi Molla Mehmed Vopola Kübra'nın Levadron Caddesi’ndeki hanesine muttasıl Meksi Caddesi’ndeki dükkanına imar ettirilmek üzere yarım mezro suyun iştirasinin talep edildiğine dair Müessesat-i Diniye Müdürü'nün yazısı.-1908-10-02
ACREVPR00289.jpg.jpg
Lease of the directorate of Rethymno Muslim Foundations concerning the ewkaf lands of the Roumeli Mosque in Roumeli village of Melidoni from the 1st of August 1906 to the 31th of July 1910; highest bid by Stylianos Astrinakis, resident of Kasteli (165 drachmas).-1906-10-08
ACREVPR00264.jpg.jpgEmlak ve Akarat-ı Vakfiye Komisyonu Reisi sıfatıyla Resmo Müdde-i Umumisi tarafından irsal kılınan tahrirata dair Resmo Müftü ve Naib Vekili'nin merhum Kamberzade Mustafa Efendi'nin zevce-i metrukesi Aliye Hanım’a gönderdikleri yazı.-1919-07-04
ACREVPR00235.jpg.jpg
Leasing. The administration and members of the Muslim Elders, Moustafa Kemal Veis (Bey) Karatzedakis, Hasan Klaronakis and Mertzan Omerakis, give the permission to Housein Kounalakis to lease a shop for 1 year for 500 drachmas per year.-1914-05-12
ACREVPR00234.jpg.jpg
Leasing: Manager of the administration is Moustafa Kemal Karatzedakis who gives the permission to lease the lands owned by the administration at the villages Gianoudi and Xirohori at the location Spathoglou.-1915-08-30
1-20 / 643
Discover
Browse