1-10 / 28
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVP00142.jpg.jpgKumkapı haricindeki Esad Paşa'nın türbedarlığına meşrut olan nukud-ı mevkufe nemasından her sene verile gelen 60 kuruşun kendisine verilmesi hususunda Türbedar Hacı Şerif Efendi'nin talebinin ödenmesine dair takrir. [11 Kanun-i Sani 1313]-1898-01-23
ACREVP00139.jpg.jpg1309 senesi Teşrin-i Sani dönemine ait istihkaklarını Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldıklarına dair Kara Musa Paşa Cami-i Şerifi İmam ve Hatibi Mehmed Ali Efendi ve Müezzin, Kayyum ve Ferraş Baki Efendaki Hasan Efendi imzalı senet. [1 Kanun-i Evvel 1309]-1893-12-13
ACREVP00151.jpg.jpgVasisi olduğu Timur Ağazade Ali Rıza Efendi'nin 1313 senesi Nisan ayına ait maaşı 150 kuruşu bil-vesaye Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Sultan İbrahim Cami-i Şerifi İmam ve Hatibi Ali Efendi'nin mensub-ı vasi İbrahim imzalı makbuz. [18 Nisan 1314]-1898-04-30
ACREVP00152.jpg.jpg1313 senesi Mart ayında kesb-i istihkak ettiği 100 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Kara Musa Paşa Cami-i Şerifi Müezzin, Kayyum ve Ferraşı Hasan imzalı pusula. [18 Nisan 1314]-1898-04-30
ACREVP00072.jpg.jpg
Resmo Evkaf ve Eytam Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderilmiştir. Maaşı olan parayı Resmo Evkaf Sandığı’ndan aldığına dair Kavurzade imzalı pusula. [18 Nisan-16 Mayıs 1314]-1898-04-30; 1898-05-28
ACREVP00073.jpg.jpgEvkaf Katibi(?)nin 1309 senesi Teşrin-i Evveli'ne ait 1 aylık maaşı olan 270 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı’ndan aldığına dair pusula. [1 Teşrin-i Evvel 1309 ]-1893-10-13
ACREVP00126.jpg.jpg1314 senesi Şubat maaşları olan 260 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldıklarına dair Valide Sultan Camii Müezzini Sakazaki Mustafa Efendi imzalı senet. [28 Şubat 1314]-1899-03-12
ACREVP00029.jpg.jpg
Resmo Sancağı İhtiyar Meclisi Heyeti'ne gönderilen Veliyüddin Paşa Cami-i Şerifi müezzin ve kayyum vazifelerine Mustafa ve Ahmed Efendilerin tayin edilmesine dair tezkere. [17 Teşrin-i Evvel 1308]-1892-10-29
ACREVP00026.jpg.jpgSultan İbrahim Cami-i Şerifi ferraşının 1313 Nisan dönemine ait olan ferraşlık maaşını 40 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [18 Nisan 1314]-1898-04-30
ACREVP00017.jpg.jpgArif Bey'in 1313 senesi Şubat ayına ait 200 kuruş maaşını Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [4 Haziran 1314]-1898-06-16
1-10 / 28

Discover