1-10 / 21
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVP00273.jpg.jpgGazi Hüseyin Paşa Camii Devirhanı Hacı Mustafa Efendi'nin aylık olarak Evkaf Sandığı'ndan aldığı 50 kuruşa mukabil bu defa 477 kuruş 25 parayı Resmo Mal Sandığı'ndan ahz etmiş olduğu hakkında Resmo Evkaf Reisi Ali Akif imzalı tahrirat. [22 Mart 1314]-1898-06-03
ACREVP00291.jpg.jpg1313 senesi Teşrin-i Sani - Kanun-i Evvel dönemine ait maaşı olan 600 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair senet. [25 Haziran 1314]-1898-07-07
ACREVP00275.jpg.jpgKara Musa Paşa Cami-i Şerifi İmam ve Hatibi Mehmed Ali Efendi'nin Mart-Nisan 1313 dönemi maaşı olan 400 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair makbuz. [18 Nisan 1314]-1898-04-30
ACREVP00313.jpg.jpg1313 senesi Teşrin-i Evvel-Teşrin-i Sani dönemine ait 2 aylık istihkakı olan 400 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Evkaf Meclisi Mübaşiri imzalı pusula. [30 1314]-1898
ACREVP00452.jpg.jpgMukavelat Muharriri Reiszade Hasan Kami Efendi'nin vereceğinden hissesine ait olan 487 kuruşu Resmo İslam Eytam Sandığı'ndan aldığına dair (?) imzalı sened. [17 Ağustos 1314]-1898-08-29
ACREVP00359.jpg.jpg1314 senesi Teşrin-i Sani maaşı olan 43 kuruşu kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Valide Sultan Camii Müezzini Sakazaki Mustafa seneti. [25 Teşrin-i Sani 1314]-1898-12-07
ACREVP00420.jpg.jpg1313 Haziran-Eylül dönemine ait maaşı olan 1000 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Valide Sultan Camii İmam ve Hatib Vekili Sinamekezade Hacı Ali imzalı senet. [2 Haziran 1314]-1898-06-14
ACREVP00142.jpg.jpgKumkapı haricindeki Esad Paşa'nın türbedarlığına meşrut olan nukud-ı mevkufe nemasından her sene verile gelen 60 kuruşun kendisine verilmesi hususunda Türbedar Hacı Şerif Efendi'nin talebinin ödenmesine dair takrir. [11 Kanun-i Sani 1313]-1898-01-23
ACREVP00151.jpg.jpgVasisi olduğu Timur Ağazade Ali Rıza Efendi'nin 1313 senesi Nisan ayına ait maaşı 150 kuruşu bil-vesaye Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Sultan İbrahim Cami-i Şerifi İmam ve Hatibi Ali Efendi'nin mensub-ı vasi İbrahim imzalı makbuz. [18 Nisan 1314]-1898-04-30
ACREVP00152.jpg.jpg1313 senesi Mart ayında kesb-i istihkak ettiği 100 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Kara Musa Paşa Cami-i Şerifi Müezzin, Kayyum ve Ferraşı Hasan imzalı pusula. [18 Nisan 1314]-1898-04-30
1-10 / 21

Discover

Type