1-10 / 10
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVP00397.jpg.jpg
Resmo Evkaf Dairesi memurlarının 1310 senesi Ağustos maaşlarından takaüd ve ma'zuliyet aidatı olarak 319 kuruşun Mutemedi Hasan Efendi marufetiyle teslim-i Sandık olduğuna dair Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin yazısı. [17 Eylül 1310]-1894-09-29
ACREVP00399.jpg.jpg
Resmo Evkaf Dairesi memurlarının 1310 senesi Teşrin-i Evvel maaşlarından takaüd ve ma'zuliyet aidatı olarak 240 kuruş 12 paranın tamamen vasıl olduğuna dair Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin yazısı. [31 Kanun-i Evvel 1310]-1894-01-12
ACREVP00396.jpg.jpg
Resmo Evkaf Dairesi memurlarının 1310 senesi Temmuz maaşlarından takaüd ve ma'zuliyet aidatı olarak 272 kuruş 5 paranın tamamen varid-i sandık olduğuna dair Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin yazısı. [20 Ağustos 1310]-1894-09-01
ACREVP00395.jpg.jpg
Resmo Evkaf Dairesi memurlarının 1310 senesi Haziran maaşlarından takaüd ve ma'zuliyet aidatı olarak 12,5 sim mecidnin tamamen varid-i sandık olduğuna dair Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin yazısı.[16 Temmuz 1310]-1894-07-28
ACREVP00385.jpg.jpgKanun-i Sani 1309 maaşlarını aldıklarına dair Valide Sultan Orta Kapı Cami Mürtezikası İmam ve Hatib Vekili Hacı Ali, Devirhan Şeyh Abdülrezzak Efendi, Müezzini Evvel Salih Efendi, Müezzini Sani Mustafa Efendi, Kayyum ve Ferraş Mustafa Efendi imzalı senet. [1 Şubat 1309]-1894-02-13
ACREVP00398.jpg.jpg
Resmo Evkaf Dairesi Memurlarının 1310 senesi Eylül maaşlarından takaüd ve ma'zuliyet aidatı olarak 319 kuruşun Mutemedi Hasan Efendi marufetiyle teslim-i Sandık olduğuna dair Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin yazısı. [29 Teşrin-i Evvel 1310]-1894-11-10
ACREVP00402.jpg.jpg
Resmo Evkaf Dairesi memurlarının 1310 senesi Kanun-i Sani-Şubat maaşlarından takaüd ve ma'zuliyet aidatı olarak 480 kuruş 24 paranın varid olduğuna dair Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin yazısı.[26 Mart 1310]-1894-04-07
ACREVP00461.jpg.jpg1309 senesi Kanun-i Sani dönemine ait istihkakı olan 250 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Seyyare Memuru imzalı pusula. [1 Şubat 1309]-1894-02-13
ACREVP00394.jpg.jpg
Evkaf memurlarının 1310 senesi Mart-Mayıs dönemine ait 3 aylık maaşlarından takaüd ve (?) aidatı olarak Seyyar Memuru Süleyman Efendi'ye teslimen 711 kuruş 15 paranın varid-i sandık olduğuna dair Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin yazısı.-1894-06-09
ACREVP00071.jpg.jpg1309 senesi Teşrin-i Sani-Kanun-i Sani dönemine ait olan 30 kuruş nafaka miktarını Resmo Evkaf Dairesi'ndeki Şefkat Sandığı’ndan aldığına dair Bedirkerzade Ali(?) imzalı pusula. [6 Kanun-i Sani 1309]-1894-01-18
1-10 / 10
  • 1

Discover

Type