51-60 / 60
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVP00125.jpg.jpg1314 senesi Mart-Temmuz dönemine ait 5 aylık istihkakı olan 2000 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Resmo Evkaf Sandık Emini imzalı senet. [28 Şubat 1314]-1896-12-13
ACREVP00207.jpg.jpgAnkebut Cami-i Şerifi'nin 1309 senesi Eylül-Teşrin-i Evvel dönemine ait maaşları toplam 585 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldıklarına dair İmam ve Hatip Şeyh Arif Efendi, Müezzin Ahmed Zekai Efendi, Ferraş ve Kayyum imzalı senet. [1 Teşrin-i Sani 1309]-1893-11-13
ACREVP00165.jpg.jpgİstihkaklarını Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldıklarına dair Valide Sultan Camii İmam ve Hatip Vekili Hacı Ali Efendi, Devirhan Sinemakaki Hacı Ali Efendi, Müezzin-i Evvel Salih Efendi, Müezzin-i Sani Sakazaki Mustafa Efendi, Ferraş Salih Efendi imzalı senet. [1 Kanun-i Evvel 1309]-1893-12-13
ACREVP00220.jpg.jpgMüterakim maaşlarının ne surette tesviye edileceğine dair Girid Merkez Naibi Es-Seyid Mehmed Rıdvan imzalı takrir. [10 Mart 1314]-1898-03-22
ACREVP00005.jpg.jpg
Concession of the wages of the period of nine months amounting to 3.793 piastres and 20 paras of Hasan Veis (Bey) Prasanakis, councilor at the Ewkaf Council of Rethymno, to lawyer Minos Emm. Petihakis for court and representation expenses.-1899-04-22
ACREVP00028.jpg.jpg1313 senesi Mart ayı müezzin ve kayyumluk maaşı olan 160 kuruşun Resmo Evkaf Sandığı'ndan alındığını gösteren pusula. [15 Nisan 1314]-1898-04-27
ACREVP00478.jpg.jpg1313 senesi Haziran-Eylül dönemi maaşı olan 400 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Küçük Hacı İbrahim Camii Müezzini Hacı Selami Selam Babazade Efendi tarafından alındığına dair senet. [16 Kanun-i Sani 1314]-1898-12-28
ACREVP00119.jpg.jpgResmo Sancağı'ndaki bazı Kurra ahalisi Resmo Naibliği'ndeki işlerinin tesviyesi hususunda vuku bulan müracaatlarında Liva Naibi şahsi menfaatleri doğrultusunda para talep ettiği hususunda yazılan Ali Giridi imzalı şikayet dilekçesi. [12 Teşrin-i Sani 1315]-1899-11-24
ACREVP00021.jpg.jpgİbrastanaki Hasan Efendi’nin 1314 yılına ait dört aylık maaşını aldığına dair Resmo Evkaf Sandığı'ndan verilen pusula. [20 Şubat 1314]-1899-03-04
ACREVP00215.jpg.jpg1303 senesi Kanun-i Evvel dönemine ait 1 aylık vazifesi karşılığı olan 150 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Hacı Oğlaki Ali imzalı pusula. [4 Mayıs 1314]-1898-05-16
51-60 / 60

Discover