21-30 / 60
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVP00402.jpg.jpg
Resmo Evkaf Dairesi memurlarının 1310 senesi Kanun-i Sani-Şubat maaşlarından takaüd ve ma'zuliyet aidatı olarak 480 kuruş 24 paranın varid olduğuna dair Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin yazısı.[26 Mart 1310]-1894-04-07
ACREVP00452.jpg.jpgMukavelat Muharriri Reiszade Hasan Kami Efendi'nin vereceğinden hissesine ait olan 487 kuruşu Resmo İslam Eytam Sandığı'ndan aldığına dair (?) imzalı sened. [17 Ağustos 1314]-1898-08-29
ACREVP00416.jpg.jpg1309 senesi Teşrin-i Sani dönemine ait 1 ay zarfında istihkakı olan 350 kuruşun Resmo Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair pusula. [2 Kanun-i Evvel 1309]-1893-10-14
ACREVP00461.jpg.jpg1309 senesi Kanun-i Sani dönemine ait istihkakı olan 250 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Seyyare Memuru imzalı pusula. [1 Şubat 1309]-1894-02-13
ACREVP00392.jpg.jpg
Evkaf Memurlarının Mart-Eylül dönemine ait 7 aylık maaşatından Takaüd Ve ma'zuliyet aidatı olarak 1837 kuruş 18 paranın varid-i sandık olduğuna dair Merkez Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin yazısı. [31 Teşrin-i Evvel 1311]-1895-11-12
ACREVP00274.jpg.jpgResmo Evkaf’ında müstahdem memurların 1309 senesi Mart maaşlarından tevkif kılınan Kandiyeli Baba Hasan Ağa'ya teslimen gönderilen 185 kuruşun Muamelesi hakkında Laşid Evkaf muhasebecisi Mehmed İzzet imzalı tahrirat. [21 Haziran 1309]-1893-07-03
ACREVP00394.jpg.jpg
Evkaf memurlarının 1310 senesi Mart-Mayıs dönemine ait 3 aylık maaşlarından takaüd ve (?) aidatı olarak Seyyar Memuru Süleyman Efendi'ye teslimen 711 kuruş 15 paranın varid-i sandık olduğuna dair Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin yazısı.-1894-06-09
ACREVP00276.jpg.jpg
The ex teacher of the Greek language at the Muslim School of Rethimnis Mihail Pentheroudakis has to receive by the Director of Rethimnis Muslim Supervision of the Schools I. Sabris Mouraboujades 2854 gr. [25th of July 1315].-1899-08-06
ACREVP00359.jpg.jpg1314 senesi Teşrin-i Sani maaşı olan 43 kuruşu kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Valide Sultan Camii Müezzini Sakazaki Mustafa seneti. [25 Teşrin-i Sani 1314]-1898-12-07
ACREVP00401.jpg.jpg
250 kıta senet-i Hakan-i Osmani olarak irsal buyurulan 10 adet Lira-ı Osmani ve evkaf memurlarının 1310 senesi Kanun-i Evvel maaşlarının takaüd aidatı için gönderilen 242 kuruş 12 paranın varid-i sandık olduğuna dair Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin Yazısı.-1895-02-02
21-30 / 60

Discover