1-9 / 9
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVP00060.jpg.jpg
Resmo Müessesat-ı Diniye İdaresi katiplerinden Hilmizade Hüseyin Hüsnü ve Sandık Emini Mehmed İzzet'in 1326 senesi Mart ayına ait maaşlarını Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldıklarını gösteren pusulalar. [31 Mart 1326]-1910-06-03
ACREVP00061.jpg.jpgİhtiyar Meclisi'nin 34. toplantısı 115. kararı: Müessesat-ı Diniye Katip Muavinliği'nde çalışan Sokullulu Oğlu Ahmed Cevad Efendi İstanbul'a gittiği ve dönmediği için yerine Bilal Ağazade Mehmed Ferid'in vekaleten tayine dair karar [18 Kanun-i Evvel 1324]-1908-12-31
ACREVP00056.jpg.jpgResmo Müftüsü İbrahim Nuri Efendi'ye Ulum-ı Maksurenin talim ve tedrisine 200 kuruş ilave maaş ile bir müderris tayini ile ilgili Resmo İhtiyar Meclisi'nin yazısı. [29 Teşrin-i Sani 1338]-1922-11-29
ACREVP00059.jpg.jpgResmo İhtiyar Meclisi'ne tayin olunacak katip muavinlerinin sayı ve maaş miktarlarının muhasebe kararı ile Cemaat-ı İslamiye tarafından tayin ve takriri [5 Şubat 1321]-1906-02-18
ACREVP00058.jpg.jpgGazi Hüseyin Paşa Cami-i Şerifi Müezzini Muhiddin Efendi'nin 22 franklık maaşına 3 frank zam yapılması hususunda yazılmış pusula. [30 Kanun-i Evvel 1324]-1909-01-12
ACREVP00062.jpg.jpg
Warrant for payment issued by the Directory of Muslim Religious Foundations of Rethimnis concerning the wages for the month of December 1906 of a sum of 20 drahmes of Hasan Karkidaki as water distributor.-1906-12-24; 1906-12-31
ACREVP00057.jpg.jpgResmo İhtiyar Meclisi Mübaşiri Hüseyin Fuad Efendi'nin 1326 Kanun-i Sani ayı maaşı olan 40 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [2 Şubat 1326]-1911-02-15
ACREVP00064.jpg.jpgWarrant for payment of the directorate of Muslim Religious Foundations of Rethymno of a sum of 70 drachmas as wages for the month of March 1910 of the treasurer Izet Aigiorgiannakis.-1910-04-01
ACREVP00063.jpg.jpg
Decision of Muslim Council of Elders of Rethymno concerning the appointment of an assistant secretary at the office of the Council for a better arrangement of its issues after the directors suggestion no. 68/44.-1906-02-23
1-9 / 9
  • 1

Discover

Issue Date