1-10 / 315
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVP00336.jpg.jpgAdministration of Rethymno Muslim Foundations. Receipt of payment. 40 drachmas is paid to Hatzi (Hacı) Ali Sinamekakis as his salary for July 1910 ["hiehis" (sheikh) at the Veli Pasa (Paşa) Mosque].-1910-08-04
ACREVP00369.jpg.jpgThe president of the Rethymno Council of the Muslim Elders reports that the concerned tekke is open and that Memhet Alis Kazazalidakis had been appointed to the position of the late muezzin Mehmet Kandemakis.-1922-12-08
ACREVP00298.jpg.jpgTowards Rethymno president of the Muslim Elders; application by Eleutheria M. Halkiadaki, teacher, resident of Rethymno. The applicant asks to be appointed as handcraft teacher at Rethymno Muslim Girls School.-1910-07-22
ACREVP00340.jpg.jpgAdministration of Rethymno Muslim Foundations. Receipt of payment. 6 drachmas is paid to Mehmet Zekirakis as his salary for November [servant at the Soultan (Sultan) Ivraim Mosque)].-1909-12-01
ACREVP00460.jpg.jpgAdministration of the Rethymno Muslim Foundations: Receipt of payment. 50 drachmas is paid to Hasan Kaliontzidakis as his salary for February [(imam of the Veli Pasa (Paşa) Mosque)].-1910-04-01
ACREVP00345.jpg.jpgAdminstration of Rethymno Muslim Foundations: Receipt of payment. 6.25 drachmas is paid to Ahmet Sirailakis as the 25% of his salary for May (guard of the cemetery).-1900-06-01
ACREVP00237.jpg.jpg
1321 senesi Kanun-i Evvel dönemine ait 1 ay zarfında Resmo Müessesat-ı Diniye Sandık Eminliği vazifesinden olarak kesb-i istihkak ettiği 61 frank 50 santimi adı geçen sandıktan aldığına dair Mehmed İzzet imzalı pusula. [3 Kanun-i Sani 1321]-1906-01-04; 1906-01-16
ACREVP00211.jpg.jpg1923 senesi Teşrin-i Evvel başlangıcından 1923 Teşrin-i Sani'ye kadar 2 ay zarfındaki vazifeleri karşılığı olarak 1755 frankı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Resmo Emval ve Eytam Nazırı ve Müessesat-ı Diniye Nazırı imzalı senet.-1923-12-13
ACREVP00218.jpg.jpg1331 senesi Mart ayında Resmo Müessesat-ı Diniye İdaresi kitabet vazifesinden kesb-i istihkak ettiği parayı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Müessesat-ı Diniye İdaresi Katibi Reisaki İbrahim Hakkı imzalı senet. [12 Mayıs 1331]-1915-05-25
ACREVP00224.jpg.jpg
Hasan Şükrü Efendi Kalyoncaki'nin vefatı ile münhal kalan Veliyüddin Paşa Camii imamet vazifesine talip bulunan kimselerin seçimi ile ilgili kararname.-1913-03-30; 1913-04-13
1-10 / 315

Discover

Issue Date