1-10 / 199
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVP00311.jpg.jpg
1331 senesi Nisanı'nda Yakub Bey Cami-i Şerifi'ndeki vazifesinden olarak kesb-i istihkak ettiği 10 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair adı geçen camii müezzin ve kayyumu Ali mühürlü pusula. [ 6 Mayıs 1331]-1915-05-19
ACREVP00451.jpg.jpgBazı umur ve mesalih-i zatiyesinin rüyet ve tesviyesi zımnında İzmir'e gidip gelmek üzere 15 günlük mezuniyet talebinde bulunan Resmo Müessesat-ı Diniye Lisan-ı Rumi Katibi inzimamıyla Sandık Emini Dervişzade Yusuf imzalı istida. [1 Şubat 1327]-1912-02-14
ACREVP00448.jpg.jpgResmo Müessesat-ı Diniye İdaresi Katibi Kapucuzade Hasan ve Sandık Emini Kethudazade Derviş Efendilerin azl edildiklerine dair Mezahip ve Maarif Müsteşarlığı'ndan gelen kararın tashihi ile adı geçenlerin memuriyetlerinde ipka edildiğine dair karar.-1912-02-24
ACREVP00435.jpg.jpgMünhal kalan Veliyüddin Paşa Camii imametine ehil ve müstehak birinin tayini hakkında karar-1913-02-13
ACREVP00283.jpg.jpg1326 senesi Mart’ın başlangıçından sonuna kadar 1 ay zarfında Resmo Müessesat-ı Diniye İdaresi Kitabeti vazifesinden olarak kesb-i istihkak ettiği 60 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Cebezade Mehmed imzalı pusula. [31 Mart 1326]-1910-04-13
ACREVP00390.jpg.jpgMayıs 1326 döneminde Sultan İbrahim Cami-i Şerifi'nin imamet ve hitabet vazifesinden olarak kesb-i istihkak eden 50 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair İmam ve Hatib İsmail Babazade Ali Rıza imzalı pusula. [31 Mayıs 1326]-1910-05-16
ACREVP00312.jpg.jpg
1331 senesi Nisanı'nda 1 ay zarfında Sultan İbrahim Cami-i Şerifi'nde ferraşlık vazifesinden olarak kesb-i istihkak ettiği 10 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair adı geçen camii ferraşı Mehmed Zekizaki imzalı pusula. [6 Mayıs 1331]-1915-05-19
ACREVP00272.jpg.jpgKüçük Hacı İbrahim Ağa Cami İmamı Sinamekezade Hacı Ali Efendi'nin görevini layıkıyla yapmadığına dair Cemaat-i İslamiye'nin şikayeti üzerine Sinamekezade Hacı Ali Efendi'nin görevinden azli için Resmo Sancağı İhtiyar Meclisi'nin kararı. [9 Mayıs 1327]-1911-05-22
ACREVP00306.jpg.jpgHaziran 1326 senesine ait Ankebut Camii-i Şerifi imamlık vazifesine karşılık bir aylık maaşı olan 50 kuruşu Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Ankebut Cami-i Şerifi İmamı Kubaraki Mustafa imzalı pusula. [30 Haziran 1326]-1910-07-13
ACREVP00266.jpg.jpg1326 senesi 1-15 Haziran dönemine ait Kara Musa Paşa Cami-i Şerifi'ndeki ferraşlık vazifesine karşılık olan 7 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [16 Haziran 1326]-1910-06-29
1-10 / 199

Discover