1-10 / 153
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVP00277.jpg.jpgUlum-ı Aliye ve Ulum-ı Aliyye'den icazetli darül mualimin rüşdiye mezunlarından olup 1287 Yılında Maarif Nezaretince Resmo Mekteb-i Rüşdiyesi Muallim-i Evvelliği'ne tayin olunan Ahmed Sabri Efendi'nin müdürlük vazifesine de tayin olunması kararı.-1900-05-16
ACREVP00335.jpg.jpg1321 senesi Haziran-Teşrin-i Sani dönemine ait 6 ay zarfında Valide Sultan Cami-i Şerifi'ndeki ferraşlık vazifesine karşılık olarak 43 drahmi 20 leptanın Resmo Müessesatt-ı Diniye Sandığı'ndan alındığına dair pusula. [2 Kanun-i Evvel 1321]-1905-12-15
ACREVP00349001.jpg.jpg
1325 senesi Eylül ayında kesb-i istihkak ettiği 20 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Müezzin ve Kayyum İbrahimaki Mustafa imzalı pusula. [30 Eylül 1325]-1909-10-01; 1909-10-13
ACREVP00315001.jpg.jpg
Sultan İbrahim Camii'nin Müezzin ve Kayyumu İbrahimaki Mustafa Efendi'nin 1325 Teşrin-i Sani ayı maaşı olan 20 frangı Resmo Müessesatı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [30 Teşrin-i Sani 1325]-1909-12-13
ACREVP00304.jpg.jpgEytam Sandığı'ndan alacağı olan maaşının % 70'i olan 751 kuruşu aldığına dair Mülga Eytam Dairesi Baş Katip Muavini imzalı pusula. [14 Teşrin-i Evvel 1318]-1902-10-27
ACREVP00375001.jpg.jpg
Administration of the Rethimnis Muslim Foundations: receipt of payment. 24. 30 dr. is payed to Kiami Ef. Veisagadaki as his salary for November 1905: Inspector of the Muslim Orphan Properties.-1905-12-09; 1905-12-22
ACREVP00372.jpg.jpg1325 senesi Kanun-i Evvel maaşı olan 58 frank 5 santimi Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Resmo Emval-i Eytam Sabık Nazırı Ali Yazıcızade Yusufaki imzalı senet. [5 Kanun-i Evvel 1325]-1909-12-18
ACREVP00411001.jpg.jpg
1325 senesi Nisan döneminde Kara Musa Paşa Cami-i Şerifi'nin müezzin ve kayyumluk vezaifinden kesb-i istihkak ettiği 20 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair müezzin ve Kayyum Peltesaki (?) Ali Raif imzalı pusula. [30 Nisan 1325]-1909-04-30; 1909-05-13
ACREVP00421001.jpg.jpg
1325 Eylül maaşı olan 50 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Yahya Ağa Camii İmam ve Hatibi Tahtalızade Abdülkadir Efendi imzalı senet. [30 Eylül 1325]-1909-10-01; 1909-10-13
ACREVP00422.jpg.jpg1320 senesi Haziran istihkakı olan 20 drahmiyi Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Küçük Cami Müezzin ve Kayyumu Prezovazaki Molla Hasan imzalı senet. [31 Ağustos 1320]-1904-09-13
1-10 / 153