1-10 / 60
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVP00273.jpg.jpgGazi Hüseyin Paşa Camii Devirhanı Hacı Mustafa Efendi'nin aylık olarak Evkaf Sandığı'ndan aldığı 50 kuruşa mukabil bu defa 477 kuruş 25 parayı Resmo Mal Sandığı'ndan ahz etmiş olduğu hakkında Resmo Evkaf Reisi Ali Akif imzalı tahrirat. [22 Mart 1314]-1898-06-03
ACREVP00370.jpg.jpgSultan İbrahim Han Camii'nin imamet ve hitabet cihetlerine mutasarrıf olan Şeyh İsmail Hakkı Efendi'nin oğlu Ali Rıza'nın Teşrin-i Evvel 1309 ayı maaşı 150 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair vasisi (?) Babazade imzalı senet. [1 Teşrin-i Sani 1309]-1893-11-13
ACREVP00366.jpg.jpg1309 senesi Eylül-Teşrin-i Evvel dönemine ait 2 aylık imamet ve hitabet vekilliği vazifesine karşılık olan 953 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan aldığında dair Küçük Hacı İbrahim Ağa Cami-i Şerifi Hüseyin Raci imzalı pusula. [1 Teşrin-i Sani 1309]-1893-11-13
ACREVP00376.jpg.jpgResmo Kazası'na tabi Mezino Kariyesi'ndeki Mazlum Zoraraki tevliyet yolu ile mutasarrıf olduğu vakıf gallesini 1306 senesi Ağustos ibtidasından itibaren 4 sene müddetle iltizama verdiğine dair müzayede pusulası. [24 Şubat 1306]-1891-03-08
ACREVP00353.jpg.jpg
Kaçoyaki Mustafa Ağa'nın müsteciren sakin olduğu dükkanın tamire ihtiyacı olduğundan keşfine memur tayin edilmesine dair karar. [10 Teşrin-i Sani 1309]-1893-11-22
ACREVP00397.jpg.jpg
Resmo Evkaf Dairesi memurlarının 1310 senesi Ağustos maaşlarından takaüd ve ma'zuliyet aidatı olarak 319 kuruşun Mutemedi Hasan Efendi marufetiyle teslim-i Sandık olduğuna dair Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin yazısı. [17 Eylül 1310]-1894-09-29
ACREVP00399.jpg.jpg
Resmo Evkaf Dairesi memurlarının 1310 senesi Teşrin-i Evvel maaşlarından takaüd ve ma'zuliyet aidatı olarak 240 kuruş 12 paranın tamamen vasıl olduğuna dair Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin yazısı. [31 Kanun-i Evvel 1310]-1894-01-12
ACREVP00396.jpg.jpg
Resmo Evkaf Dairesi memurlarının 1310 senesi Temmuz maaşlarından takaüd ve ma'zuliyet aidatı olarak 272 kuruş 5 paranın tamamen varid-i sandık olduğuna dair Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin yazısı. [20 Ağustos 1310]-1894-09-01
ACREVP00395.jpg.jpg
Resmo Evkaf Dairesi memurlarının 1310 senesi Haziran maaşlarından takaüd ve ma'zuliyet aidatı olarak 12,5 sim mecidnin tamamen varid-i sandık olduğuna dair Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin yazısı.[16 Temmuz 1310]-1894-07-28
ACREVP00361.jpg.jpg1309 senesi Teşrin-i Sani dönemine ait 1 aylık istihkakı olan 300 kuruşun Resmo Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair pusula. [1 Kanun-i Evvel 1309]-1893-12-13
1-10 / 60

Discover