1-20 / 231
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVO00229.jpg.jpg
Ayvasil Kazası’na tabi Kisamo Kariyesi ahalisinden iken vefat eden babası Mehmed Osmanaki'nin geride bıraktığı küçük oğullarının işlerine bakmak üzere bir vasi tayinine dair müteveffanın büyük oğlu Hasan Osmanaki imzalı istida. [23 Teşrin-i Sani 1314]-1898-12-05
ACREVO00222.jpg.jpg
Emval-i Eytam-ı Nezaret İdaresi'nin havale-i tediyat-ı emir tezkereleridir. - Administration of the Rethimnis Muslim Foundations. Receipts of payment [1328-1329]--
ACREVO00216.jpg.jpg
Rethymno Council of the Muslim Elders approvement of the decision of Family Council of orphans of the late Mehmet Lafasakis, from Armenoi village of Rethymno, under the presidency of the inspector Haider Hatzibekirakis, to appoint Housein Pervanakis guardian.-1902-11-14
ACREVO00175.jpg.jpg
Müteveffa Kato Varsamonero Kariyeli Hüseyin Odabaşaki ibn Faful'un eytamı Hasan ve Ramazan'ın umuru için Hüseyin Odabaşaki bin Ali'nin vasi tayin olunmasına dair müzakere. [14 Eylül 1318]-1902-09-17; 1902-09-27
ACREVO00174001.jpg.jpg
Bundan birkaç sene akdem vefat eden Mehmed Kataki'nin gayr-i baliğ evlatları Derviş, Ali ve Zeynep'in umur ve hususatını rüyet etmek üzere ehliyetli bulunan Boduraki Hasan'ın vasi olarak tayin edilmesine dari alınan karar.-1900-07-26
ACREVO00150001.jpg.jpg
Akraba meclisinin müteveffa Mehmed bin İbrahim Yeniçeraki'nin yetimi Hasan'ın umur ve hususatına rüyet etmek için vesayetine Mehmed Kaçalazaki'nin tayin olunması kararının Resmo İhtiyar Meclisi'nce müttefiken kabul edilmiştir. [5 Kanun-i Sani 1317]-1901-03-08; 1902-01-18
ACREVO00130.jpg.jpg
Rethymno Muslim Elders approves decision by the Family Council, under the presidency of inspector Kiami Veisagadakis, to appoint guardian of orphans of the late Moustafa Skoubedidakis, Hasan Arifagadakis.-1907-01-28
ACREVO00113.jpg.jpg
In presence of Rethimnis Notary Housein Vasfi Seih Rizikzade: Moustafas Bakidakis of Mehmet, farmer, resident of Krasounas Village, Municıpality of Melidonia, Milopotamou, Ans Ousta Bekir Bakoglakis, shoe maker, resident of Rethimnis agreed that.-1894-02-26; 1900-12-31
ACREVO00075.jpg.jpgResmo Mahkeme-i Şeriyyesi'nde Resmo sakinlerinden müteveffa Edhem Hamidaki'nin eşi Emetullah Malamonopola binti Mevlüd adlı Hanım'ın ve oğlu Mehmed ile kızı Fatma'nın vasileri hakkında açtıkları dava.-1904-12-18
ACREVO00063.jpg.jpg
E. Ioadoukas(?) accepts that in case Ali Efendis Veisakis asks to be payed by the Jami Rethimnis for court cases held by the writer, for the reason that he was too representing Jami as a lawyer.-1894-10-26; 1894-11-07
ACREVO00052.jpg.jpgRethymno mufti states that, concerning Moustafa Fasouliatzidakis' case by the council of the relatives of the orphan child (?) the people who sign as relatives are not the true relatives of the child but had been invited by the guardian (intrigue).-1918-03-17
ACREVO00047000.jpg.jpg
Resmo sakinlerinden Mehmed Ağa Saidaki'nin vesayetindeki müteveffa eşi Fatma Manimeropola'nın(?) yetimlerinin Ayvasilkazası, İsbili Kariyesi'ndeki bağın Yorgi Aprokopaki'ye satılmasına dair karar. [25 Eylül 1319]-1903-10-08; 1903-10-16
ACREVO00006.jpg.jpg
Resmo sakinlerinden Fatma Hacı Hüsniye Pola binti Hacı Hüseyin ile müteveffa Arif Ağazaki Hasanın baliğ olmamış çocukları Mustafa, Mehmed Ali, Fatma, Nazlı'nın vasisi sıfatıyla Resmo Emval-i Eytam Müdürü arasındaki dava. [6-29 Kanun-i Sani 1908]-1908-12-06; 1908-12-29
ACREVO00217001.jpg.jpg
Rethymno Council of Muslim Elders approvement of the decision of Family Council of the orphans Hasan and Gildize of the late Moustafa Karamousalakis, under the presidency of the inspector Fahroudin Hotzakis, to appoint Housein Karamousalakis guardian.-1900-07-26
ACREVO00192.jpg.jpg
Rethymno Council of the Muslim Elders approves the decision of the Family Council of orphan Gisouf of the late Housein Klintanakis to authorize guardian of the child Antile Mehmetalidopoula to hire lawyers in order to ask for pension money of the late.-1908-05-08
ACREVO00185.jpg.jpg
Rethymno Council of the Muslim Elders accepts the decision of the Family Council of orphans of the late Housein Moulalidakis to provide guardian of the late orphan Nazife of Housein Moulalidakis, Moustafa Berberakis or Fafoulakis.-1906-03-01
ACREVO00173001.jpg.jpg
Vefat Eden İbrahim Karamusalaki'nin eytamına ehil bir vasinin nasb ve tayini hususunda Resmo İhtiyar Meclisi Dairesi'nde yapılan toplantıda yetimlerin umur ve hususatını rüyet etmek üzere Hüseyin Karamusalaki'nin vasi olarak tayinine dair alınan karar.-1900-07-26
ACREVO00165001.jpg.jpg
Müteveffa Hüseyin Keldanaki’nin yetimi Yusuf’un akçesinden validesi Adile Mehmed Alizopola'nın iştira ettiği Nikolau Caddesi'ndeki hanenin 1/3'ünün yetime alınması için bir miktar paranın yetimin nükudundan sarfına dair vasisine ruhsat verilmesi kararı. Kararname [22-26 Kanun-i Sani 1317]-1902-01-26; 1902-02-08
ACREVO00156001.jpg.jpg
Müteveffiye Adile Çiskopola'nın gayr-i baliğ eytamına pederleri Kara Kariyeli Cafer Ağa İsmailaki'nin vasi tayin edilmesi hususunda alınan karar ve Emval-i Eytam Nazırı Çebezade Mehmed Nesimi'nin yazısı. [5 Kanun-i Sani 1317]-1901-12-10; 1902-01-18
ACREVO00123.jpg.jpg
Kataki Edhem Bey'in kızı Latife Hanım'ın zaruri giderleri 83 kuruş 30 paranın Resmo Eytam Sandığı'ndan alındığına dair senet. [3 Ağustos 1314]-1898-08-15
1-20 / 231
Discover
Issue Date
Browse