1-10 / 17
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVF00338.jpg.jpgİdarenin levazımat-ı müteferrika-yı meşruhasına ve muhtacinden olup tahrir-i emlak tahsilatından aldıkları bazı beyannamelere ittifak edilen bedelleri Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan alındığına dair Paşaki İbrahim Hulki imzalı pusula.-1923-12-22
ACREVF00339.jpg.jpg1923 senesi Teşrin-i Evvel dönemine ait 1 ay zarfında su yolcu vazifesine karşılık olan 180 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Su Yolcu Korkizaki Hasan imzalı pusula.-1923-10-01
ACREVF00336.jpg.jpgBazı mevad ile İlgili olarak Atina ve Hanya'ya 2 defa memuren azimet ettiğinden navlun masrafı olan 500 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Resmo Avukat Katibi Perlisaki İbrahim imzalı pusula.-1923-12-12
ACREVF00370001.jpg.jpg
Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'na ait makbuzlar.-1923-12
ACREVF00337.jpg.jpgHanya'daki Komisyon 1. defa Resmo'ya geleceğinden kendilerine yapılacak masrafların ve akabinde gelen Hilal-i Ahmer'in Nevazımat'tan sarf edilen 343 frank 80 santimin Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan alındığına dair Paşaki İbrahim Hulki imzalı pusula.-1923-12-11
ACREVF00379.jpg.jpgAli Matiadakis received 18 drachmas from Rethymno Muslim Foundations for ink.-1923-09-22
ACREVF00080.jpg.jpgMekatib-i İslamiye'nin Hacı Alaki İbrahim Efendi'nin hanesine nakli hizmetinde bulunan 4 kişiye Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan verilen 17,60 frangın seneti.-1923-10-04
ACREVF00012.jpg.jpgApplication of the municipality of Rethymno to the directorate of Muslim Religious Foundations for the dispatchment of a list with the names of the recipients of water inside the town for the preparing of the related tax catalogue.-1923-02-13
ACREVF00295.jpg.jpg
Towards the president of the Cretan Court of Appeal: Application by lawyer Georgios Athanasiadis, against the director of the Rethymno Muslim Foundations.-1923-09-18
ACREVF00293.jpg.jpgThe Rethymno administration of the Muslim Foundations pays 55.70 drachmas for writing material.-1923-02-27
1-10 / 17
  • 1
  • 2

Discover